Ś             
      Dekalog mohera  

                              

1

Jest jeden Bóg. To twój Bóg. Reszta bogów jest fałszywa. Winieneś ich zwalczać ze wszystkich sił swoich. Przedstawicielem twojego Boga na ziemi jest kapłan. Pamietaj jednak, że nawet modlitwa do twojego Boga w kościele innego wyznania jest grzechem.

2

Nie ma takich chorób, nieszczęść i tragedii na które modlitwa nie byłaby skuteczna. Zamiast iść do lekarza jego honorarium przekaż na mszę w intencji swego zdrowia.  Najlepszym lekarzem jest bowiem twój Bóg.

3

Kapłanowi winien jesteś ślepe posłuszeństwo, a słowa jego traktować tak jakby to sam twój Bóg do ciebie przemawiał. Albowiem Bóg nie będzie rozmawiał z każdym ....od tego ma księży. Wszelkie wykroczenia czy zbrodnie kapłanów nie mogą być karane na ziemi ponieważ oni są namiestnikami Boga. Szanuj kaplana swego jak siebie samego. W szczególności pamiętaj:
 - Ślub cywilny lub w kościele innego wyznania jest nieważny.
 - Chrzest należy przeprowadzić jak najszybciej. Najlepiej w dniu urodzenia.
 - Spowiadać się należy nie rzadziej niż raz w tygodniu.
 - Do prowadzenia nauk przedmałżeńskich najlepiej przygotowany jest ksiądz.
 - Słuchanie radia i oglądanie telewizji pozakościelnej jest grzechem głównym.
 

4

Nauka jest szkodliwa i jest wymysłem Szatana, którego celem jest oderwać was od Boga. Prawdziwą nauką jest tylko religia. Pamiętajcie !...tylko głupcy, którzy poprzez cześć oddawaną kapłanowi okazują bojaźń bożą wejdą do Królestwa Niebieskiego.

5

Nie zabijaj. Chyba, że czcicieli innego boga. W takim przypadku będzie ci to wybaczone. Życie zaczyna się od poczęcia i w tym momencie posiada największą wartość. Potem jest już tylko stopniowe umieranie. Życie twojej żony jest mniej warte niż poczętego lecz nie narodzonego jeszcze dziecka.

6

Nie kłam, nie kradnij i nie czyń fałszywego świadectwa przeciw bliźnim. Wyznawca innego boga nie jest twoim bliźnim. To homid Szatana pochodzący od małpy.

7

Pamiętaj, że to Kościół jest ojcem twoim i matką twoją. Jeżeli twoi biologiczni rodzice mową lub uczynkiem działają wbrew interesom Kościoła przestają być rodziną i winieneś traktować ich jak bezbożników i odrzucić ich z serca swego. Nie wolno akceptować ci też władzy świeckiej, która nie powstała z woli Świętego Kościoła.

8

Pamiętaj aby w siódmym dniu tygodnia świętować. Jednak wszelka praca na rzecz Kościoła fatycznie jest wypoczynkiem i miła jest Bogu . Dźwięk dzwonów jest wołaniem Boga, abyście pośpieszyli zadbać o swego kapłana.

9

Osoby nie wspierające Kościoła finansowo ze wszystkich sił swoich nie są prawdziwymi chrześcijanami i nie zostaną przez Boga wpuszczone do Królestwa Niebieskiego.

10.

Nie cudzołóż, albowiem wszelki seks nie mający na celu prokreacji wstrętny jest Bogu.
Z tego powodu antykoncepcja jest zakazana.

         
 

     Poniżej znajduje się inny "Dekalog Mohera" powstały na skutek sugestii osób, które do mnie napisały :
                 Podstawowe zarzuty do mojego ... zbyt rozwlekły i mało czytelny. Przeoczone kilka istotnych spraw.

 

1

Jest jeden Bóg. To twój Bóg. Reszta bogów jest fałszywa.

2

Ksiądz jest zastępcą Boga na Ziemi i jest święty, nietykalny, oraz nieomylny.

3

Nie kłam - chyba, że służy to dobru Kościoła.

4

Nauka jest szkodliwa i jest wymysłem Szatana.

5

Nie zabijaj. Chyba, że czcicieli innego boga, żydów ,pedałów i jehowców bowiem oni nie są stworzeniami bożymi.

6

Nie kradnij i nie czyń fałszywego świadectwa przeciw bliźnim. Wyznawca innego boga nie jest twoim bliźnim.

7

Twoim ojcem i matką jest święty Kościół. Tych biologicznych szanuj o ile są wierzący.

8

W niedzielę nie pracuj. Wyjątkiem jest radosne działanie na rzecz Kościoła, którego potrzeby zaspokajaj w pierwszej kolejności.

9

Osoby nie wspierające Kościoła ze wszystkich sił swoich nie są chrześcijanami i nie zostaną zbawione.

10.

Nie cudzołóż, albowiem wszelki seks nie mający na celu prokreacji wstrętny jest Bogu.
Antykoncepcja jest zakazana. Mnóżcie się więc ze wszystkich sił swoich - by kapłanom "cołaski" należyte zapewnić.

W* Wszelkie uwagi mile widziane - (centurion@va.pl