Prawosławie
Protestantyzm
Kościół katolicki obrządku  łacińskiego
Starokatolicyzm      
Lefebryzm
Mormonizm
Kościół zielonoświątkowy
Świadkowie Jehowy

Wiara  I                    
Wiara  II
Wiara III
Poczet papieży
Statystyka K.R.K

Najważniejsze święta kościelne:

Boże Narodzenie
Wielkanoc
Boże Ciało
Wszystkich Świętych Wniebowzięcie NMP
Trzech Króli
Środa Popielcowa

 

 Czym jest chrześcijaństwo ?  
 Jak przejawia się w nim nasza miłość do Boga i Jego do nas  ?
 Czy naprawdę Go kochamy ?... czy może po prostu boimy ?
 A może boimy się Sądu Ostatecznego, kary za winy i odrzucenia ...przez Boga ? 
 Niewiele osób zadaje sobie tego rodzaju pytania spośród znanych mi katolików .    Dlaczego ?
 Czy od takich pytań może "rozboleć głowa" ?
 A może każdy z nas w podświadomości wie, że pytania takie nie mają sensu, gdyż wiara w katolicyzmie jest asekurancka. To znaczy oparta na starej radzie księży, którzy tłumaczą jej potrzebę w następujący sposób:      

"Co szkodzi wierzyć ?...Jeżeli Bóg Jehowa nie istnieje to nic
ci nie ubędzie wierząc. Jeżeli natomiast jest - przegrasz całą wieczność w straszny sposób"

 Może więc na tym oparta jest wiara w katolicyzmie ?
 Na kalkulacji i rachunku strat-zysków ?
 Zadawałem sobie kiedyś pytanie czy można kogoś kochać nie znając   osobiście ?
 Czy kocham swojego dziadka, którego nie pamiętam za to, że dał życie moim rodzicom ?
 Może tylko szanuję pamięć o nim ?

Podobno kochać można za nic. Ale nie słyszałem by można było kochać nie znając !
  To jednak mój subiektywny pogląd na tą sprawę

   Chrześcijaństwo (gr. Χριστιανισμóς , łac. Christianitas) – religia monoteistyczna i rodzina związków wyznaniowych głoszących nauczanie o mesjaństwie i synostwie bożym Jezusa Chrystusa,
jego męczeńskiej i odkupieńczej śmierci oraz zmartwychwstaniu. Świętą księgą chrześcijan jest Biblia.
Druga co do wielkości religia na świecie (po islamie). I największa jeżeli chodzi o ilość wyznań i schizm.
W żadnej innej nie ma tak zaciekłej walki o "dusze" i wpływy jak w chrześcijaństwie.
 Zgodnie z Dziejami Apostolskimi(11,26) "W Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami"
(gr. Χριστιανός).

Określenie to pochodziło prawdopodobnie z kręgów pogańskich i miało początkowo negatywny wydźwięk. Z czasem zaczęło wyrażać odrębność wiernych. Pierwsze użycie terminu chrześcijaństwo (gr. Χριστιανισμός) znajdujemy w Liście do Magnezjan Ignacego z Antiochii. Pojawia się ono również u Tertuliana, Grzegorza z Nyssy i u innych pisarzy wczesnochrześcijańskich.

Pierwotnie symbolem Chrześcijaństwa była ryba, zaś w III w. stał się nim krzyż. Nawiązano w ten sposób do dwóch pierwszych liter greckich słowa Christos (chi i ro), a następnie również do ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Wprowadzenie krzyża greckiego do chrześcijaństwa przypisuje się mnichowi egipskiemu Pachomiuszowi (rok 322 n.e.).

W zasadzie należałoby przyjąć, że chrześcijanami są wszyscy, którzy wierzą w sakrament chrztu - bowiem różnice doktrynalne są duże. Jest to raczej zbiór religii jednego pnia, który na przestrzeni wieków z powodu schizm i rozdziałów doktrynalnych rozpadł się na tyle części iż można określić go mianem drzewa. Czyli z jednego pnia wyrosło kilkadziesiąt gałęzi, a liście na nich to różne kościoły, odłamy i zwalczające się często wewnątrzobrządkowe grupy.
Dokładne określenie więc granic tej religii jest kwestią sporną. Nie wszyscy zaliczają do wyznań chrześcijańskich (głównie dlatego, że nie uznają istnienia Boga w Trójcy Świętej) wielu wyznań.
Mnie jako postronnemu interpretatorowi nie wydaje się to jednak konieczne, więc zaliczam do chrześcijaństwa Świadków Jehowy, mormonów, arian oraz niektóre nowe ruchy religijne, nawet jeśli te wyznania uważa Kościół rzymskokatolicki za niechrześcijańskie.