KSIĄŻĘ  POPIEL  I  MYSZY

Rozrastał się gród Gniezno, założony przez Lecha, zmieniali się jego władcy, aż  na  tron wstąpił  książę Popiel. Zły to był władca.   Do  rządzenia rękę miał twardą, a do rozrzutności nader lekką.  Drżał, by władzy nie stracić i z nikim jej nie dzielić, choć  sam mądrze zarządzać nie potrafił. Gnębił poddanych, bezlitośnie ściągał daniny, by je wnet przepuścić na uczty i zabawy. Gardził radami stryjów, którzy go na tron powołali i w rządach pomagać mieli, chełpliwie głosząc, że sam sobie poradzi.
Z wielkim nie­pokojem patrzono na poczynania  młodego  władcy. Wróżono najgorsze.

Aż tu naraz rozeszła się wieść, że książę żenić się zamierza. Nadzieja wstąpiła w serca stryjów i poddanych.

- Mądra żona niejednego ze złej drogi sprowadziła — mówiono. - Może i ta go odmieni? Może hulanki mu z głowy wybije i oczy na sprawy kraju otworzy?
Może mu serce zmiękczy i doli poddanych ulży?

A żoną Popiela zostać miała księżniczka niemiecka, z którą go od pewnego czasu swatano.

I wkrótce też nią została. Wyprawiono wesele wystawne i huczne, jak na  zwycza­je Popiela przystało. Przez kilka dni gnieźnieński gród rozbrzmiewał muzyką i śpiewem, przez kilka dni opróżniano beczki z winem i miodem oraz jedzono mięsa najrozmaitsze.

Jednakże wnet się okazało, że przedwczesna była nadzieja stryjów i poddanych. Nowa księżniczka okazała się dla męża nie dobrym, ale złym duchem. Za jej to przyczyną na dworze książęcym bawiono się jeszcze huczniej, zaś niedola poddanych wzrosła. Bowiem chciwość księżnej nie miała granic.
Oszczędzała ona na wszystkim z wyjąt­kiem przepychu i zabaw.

Boleli nad tym stryjowie, upominali księcia, wreszcie zagrozili mu pozbawieniem władzy, jeśli swego postępowania nie zmieni. Przestraszył się Popiel tej groźby, wie­dział, że spełnić się ona może. Od dawna już zresztą stryjów o knowania podejrzewał, poszedł więc radzić się żony, co ma czynić. A miała księżna serce nie tylko chciwe, ale również podstępne i okrutne. W tym to podstępnym sercu zrodził się plan, który Popielowi rychło podsunęła.

W kilka dni później do każdego z Popielowych stryjów przycwałował wysłaniec z posłaniem, że książę zaprasza krewniaków na ucztę pojednawczą, jaką w grodzie zwanym Kruszwicą, leżącym nad jeziorem Gopło, zamierza wyprawić. Ucieszyła stry­jów ta nagła przemiana księcia i choć na dnie ich serc czaiła się jeszcze nieufność, to jak jeden  mąż do  Kruszwicy  zjechali.

Wprowadzono ich do okazałej komnaty, gdzie Popici wraz z księżną czekali, za­praszając do stołów obficie jadłem zastawionych. Zaskoczeni przyjęciem goście, nie zwrócili uwagi na fałszywą uprzejmość księcia i złe błyski w oczach jego żony. Zaj­mowali  miejsca według  starszeństwa,  a gdy  to uczynili,  Popiel przemówił  w te  słowa:

- Raduję się, że przybyliście i jesteście gotowi na wyciągniętą rękę wyciągniętą
ręką odpowiedzieć. Każdy człowiek błądzi, ale przychodzi taki czas, kiedy z błędów
wyrasta. I na mnie taki czas przyszedł. Pomogły mi w tym wasze rady i napomnienia.
Żeby już więcej swarów między nami nic było, podnieśmy puchary i wypijmy za zgodę!

Powstali  wszyscy  z miejsc i,  ujmując  w dłonie puchary,  gromko  odkrzyknęli:

—   Za zgodę!

Trącono się cynowymi naczyniami i toast został spełniony. I w tym momencie jakby czymś złowieszczym powiało po komnacie. Bolesny skurcz przebiegł po twarzach go­ści. Niewidzialne ręce ścisnęły im gardła. Czarna zasłona opadła na oczy. Z bezsilnych rąk wypadły puchary. Nogi ugięły się pod biesiadnikami, i stryjowie, jeden po drugim, zwalili  się na podłogę.  Sztywniejące języki mogły jedynie  wyszeptać:

—   Zdrada!  Otruto nas!  Zdrada!

Triumfalny  śmiech  Popiela wypełnił  komnatę.

—   Tak, truciznę piliście, a nie wino! - wołał. - To była zapłata za wasze knowania. Za to, że czyhaliście na mój tron jak dziki zwierz na łatwą zdobycz. Przejrzałem was, ale wyście mnie nie przejrzeli i dlatego konacie teraz w mękach. A gdy ostatni z was sczeźnie, każę wasze ciała do Gopła wrzucić, bo nic zasłużyliście na
inny  pogrzeb!

Tak się też stało. Gdy ostatni ze stryjów ducha wyzionął, służba wywlokła ich ciała z komnaty  i w  wodach  Gopła  zatopiła.

W grodzie zaś ucztowano. Wszak stoły były już zastawione, a uczta w pełni za­służona. Książę radował się, że osiadł wreszcie mocno na tronie, a księżna była dum­na,  że  stało  się  to  dzięki jej  pomysłowi.

Ucztując, nie zwrócili uwagi na czarne chmury, które skłębiły się nagle nad Kru­szwicą. I nie przeczuwali leż, że nadciągają chmury stokroć groźniejsze od tych. Mieli się o tym niebawem  przekonać.

Popiel i jego małżonka spożywali właśnie wieczerzę i rozmawiali o rychłym powrocie do  Gniezna,  kiedy  do komnaty  wpadł  pobladły  giermek,  krzycząc  od progu:
- Myszy,  panie!
- Jakie  myszy? - zdumiał  się  Popiel.
- Nadciągają ze  wszystkich  stron — wyrzucał  z siebie  giermek.
- Pełno ich w grodzie. Są wszędzie. Rzucają się na ludzi.   Gryzą.
Popiel  przyjrzał  mu  się  uważnie i spytał:

- Nie chorzy jesteście aby ?

- Nie,  panie.  One naprawdę...

I nie dokończył, bo nagle przez uchylone drzwi wdarła się do komnaty szara, popiskująca masa małych zwierzątek, wypełniła komnatę, otoczyła książęcą parę i rzuciła się na nią. Zerwał się przestraszony książę, wrzasnęła przerażona księżna i oboje po­częli odpędzać natarczywe stworzenia, ale te — nie zrażone — zaczęły wspinać się na stół,  wdzierać  na książęce  szaty,  wbijać ostre zęby  w odsłoniętą  skórę.

—   Służba! Straże! — krzyknął Popiel. — Usunąć to szkaradzieństwo! Wybić do nogi!

Rzucili się słudzy na szarą, ruchliwą masę, ale im więcej myszy ginęło pod ich uderzeniami, tym więcej ich przybywało. Rosła ta mysia fala, kłębiła się, nie było przed nią ucieczki. Daremnie Popiel i księżna chronili się do kolejnych komnat, daremnie szczelnie zamykali za sobą drzwi. Zdawało się, że mysia chmara przenika ściany, ko­rzysta  z tajemnych  przejść  i ściga uciekających.

-  Na wyspę! Na jezioro! - zadecydował w końcu Popiel, upatrując w tym osta­tecznego ratunku.

Ale i to nie pomogło. Mysia nawałnica dopadła ich również na wyspie. I wtedy Popiel zrozumiał, że nie ma już ratunku. To nie zwyczajne myszy go ścigają, ale pomsta i kara za otrutych podstępnie stryjów. A była to kara równie okrutna, jak okrutna była zbrodnia dokonana przez księcia i jego małżonkę. Zginęli oboje, zagryzieni przez setki, tysiące małych, szarych stworzonek.