Ś            Pekūnas

Perkūnas, bóg ognia, ożywia życie i chroni prawość i porządek. Na Litwie, modlili się do niego farmerzy i przywoływali go wojownicy. Podczas ostatnich wieków pogaństwa, z czasów, z których mamy źródła historyczne wynika, że Perkūnas stał się najlepiej znanym, najszerzej rozpoznawalnym litewskim bóstwem. Wrogowie Litwinów znali jego moc, a jego flaga powiewała ponad litewskimi terytoriami. "Vytis" z naszej flagi wyprowadzony został z flagi honorującej Perkūnasa. Pruskie kroniki opisują flagę z wizerunkami trzech bogów: Perkūnas jest bogiem naczelnym. W religii władców i szlachty, Perkūnas był najwyższym bogiem.
Litewski władca Gediminas pisze o Perkūnasie w swoich sławnych listach do papieża w Rzymie. W czasie rządów Gediminasa i innych pogańskich władców, Romuva Perkūnasa (świątynia lub siedziba pokoju na Litwie) w Wilnie była najważniejszą świątynią królestwa. Litewskie i Samogickie Kroniki donoszą, że: "W Wilnie, w alei Šventaragisa, nazwanej tak na cześć legendarnego litewskiego Najwyższego Kapłana, Skrimanats, władca Litwy ustanowił westalki i kapłanów składających dary bogom i Wielkiemu Bogu Perkūnasowi, który rządzi ogniem, grzmotami i błyskawicami. Ich zadaniem było podsycanie dniem i nocą ognia dębowym drewnem. Gdy ogień kiedykolwiek zgasł, był rozpalany ponownie iskrami z ogromnego otoczaka".
Oto, w jaki sposób Perkūnas stał się opiekunem państwa. Nawet wprowadzenie chrześcijaństwa tylko w małym stopniu zminimalizowało siłę Perkūnasa. Litwini utrzymują, że gdyby nie było chrześcijańskiego Boga, Perkūnas byłby do dziś naczelnym bóstwem. Jezuici wizytujący litewską diecezję 1583 roku odkryli ku ich wielkiemu przerażeniu, że Litwini czczą boga Pekūnasa, stare dęby i pomniejsze bóstwa lokalne oraz "wyimaginowane stwory", które, jak twierdzą chronią ich domy, miasta i ogrody. Święte ognie były palone w lesie ku czci Perkūnasa. Kobiety zaś, które ich pilnowały były nazywane westalkami.
Na całym terytorium Litwy miał on swoje święte terytoria nazywane „Alkos”, na których płonął święty ogień. Wzgórza i gaiki nawiedzone przez Perkūnasa były uważane za święte. Drzewo lub kamień uderzone przez niego za chronione od zła i zarazy. Święte dęby i wzgórza pokryte dębowymi gajami były ogrodzone i chronione fosami. Wszystkie te miejsca były świętymi terenami Perkūnasa. Dla rolników Perkūnas był bogiem natury kontrolującym pioruny i pogodę. Zsyłał deszcz i ożywiał płodność Ziemi. Pierwszy piorun wiosny wstrząsał Ziemią, oczyszczał ją i wodę. Ludzie oczekiwali go, jak wielkiego błogosławieństwa. Zabronione było sianie zboża zanim piorun nie uderzył pierwszy raz.. Budził on ziemię i wszystko zaczynało rosnąć. Od czasu uderzenia pioruna zależała pomyślność: jeśli uderzył przed Wielkanocą, było źle, jeśli po, oczekiwano pomyślności.
Czwartek jest dniem Perkūnasa. Tego dnia powinien być rozpalany ogień mu poświęcony. Tradycja palenia graudulinė lub pamiątkowej świecy przetrwała do dziś. Słowo graudulinė obecnie oznacza "żałobny", etymologicznie Słownik Języka Litewskiego objaśnia to słowo jako alternatywne imię Perkūnasa oznaczające pojedyncze uderzenie pioruna. Świeca jest używana jako ogień Perkūnasa w wielu rytuałach, m.in. w błogosławieństwie. Kiedy Perkūnas przybiera ludzkie kształty, pojawia się jako zły mężczyzna z brodą w kolorze miedzi, niosący w dłoni błyskawicę lub topór. Ogień Perkūnasa porusza się, błyska. Narzędzia złożone razem stanowią swastykę.
Perkūnas chroni porządek świata. Powstrzymuje siły zła i prowokatorów chaosu, którzy zakłócają harmonię. Ludowe opowieści mówią o wielu przypadkach, kiedy Perkūnas pokonywał boga śmierci, Velniasa. Innym symbolem Perkūnasa jest dwugłowy topór, który odzwierciedla jego dwoista naturę, kreację i zniszczenie. Perkūnas chroni i karze. Symbol Perkūnasa chroni ludzi, domy i budynki od ognia i innych katastrof. Innym jego symbolem jest ukośny krzyż, "X", nazywanym pogańskim lub celtyckim krzyżem. Można go nakreślić słowami lub ruchem. Na przykład: "Przed piorunami Perkūnasa, odwróć twarz ku chmurom i powiedz: ‘krzyż na podściółce, krzyż na drzewie’. Perkūnasie nie dotykaj mnie, nie przysyłaj mi swoich piorunów. Odejdź, odejdź". Starożytny litewski znak krzyża był pogańskim krzyżem Perkūnasa. Zakrzywiony krzyż zobaczyć można na wielu starożytnych przedmiotach rytualnych: warząchwiach, okiennych ornamentach. Znak Perkūnasa używany był w wielu rytuałach: podpisywania umowy, picia, picia rytualnego. Symbol Perkūnasa nanoszony był z krzyżem: na Ziemi by chronić ziarno, na drzwiach lub wrotach by chronić od czarów.
Perkūnas jako bóg corocznego koła życia budził Ziemie i siły życiowe. Z pomocą wody i ognia, mógł sam przejść to koło. Mógł pojawić się podczas wielu świąt w różnych przebraniach. Dlatego też, w związku z legendami jest tak wiele wizerunków Perkūnasa: jeden na wiosnę i jesień, jeden dla wschodu, zachodu, północy i południa. Niektórzy mówią, że było dziewięciu Perkūnasów.
Perkūnas miał w ciągu roku wiele świąt: 2 lutego - Dzień Perkūnasa - Graudulinė lub zachodnie święto Matki Boskiej Gromnicznej w środku zimy; wiosenny Perkūnas na Peleniję lub zachodnie Mardi Grass (ostatni dzień karnawału przed Wielkim Postem); Wielkanoc; Jorė (pierwsze kwitnienie); Szósta Niedziela lub Festiwal Perkūnasa; 24 czerwca jako Ogień Perkūnasa; 29 czerwca jako dzień Perkūnasa oraz 1 października; wszystkie one to święta ku czci Perkūnasa.
Perkūnas i jego symbole były szeroko używane na Litwie w sztuce. G. Beresnevičius zaprezentował jak symbolizm rozpalającego ogień Perkūnasa pojawia się ciągle w sztuce i poezji. Simonas Daukantas w "Drodze Starożytnych Litwinów i Samogitów" napisał, że Perkūnas, największy litewski Bóg miał wiele imion: Dundulis, Aukštėjas, etc. Był także wprost nazywany Dievas, najwyższym imieniem Boga - Boga narodu litewskiego.


Jonas Trinkūnas, Of Gods & Holidays. The Baltic Heritage, Vilnius
Z angielskiego przełożył: Łukasz Szurmiński (2000 r.)