Ś    Saule - Wielka Bogini Słońca

Wielka Bogini Słońca Saule, której imię oznacza tyle co „słońce”, jest Królową Nieba i Ziemi oraz Matką Kosmosu. Duża ilość starych hymnów i modlitw świadczy o tym że jest ona kochana przez ludzi i bardzo popularna. Jej główne święta mają miejsce podczas letniego i zimowego przesilenia oraz podczas równonocy (wiosennej i jesiennej).

Gdy jesienią dni stają się krótsze, Saule słabnie w swej walce przeciwko siłom ciemności. Zaklęcia i rytuały odprawiane w tym czasie mają na celu pomóc jej i umocnić ją. 30 listopada Litwini rozpoczynają oczekiwanie „Powrotu Słońca”. Święta ku jej czci rozpoczynają się pod koniec grudnia i trwają do 6 stycznia.
Chrześcijanie okres oczekiwania na Saule zmienili w okres adwentu, zaś święta Kucios oraz Kaledos (odbywające się odpowiednio 24 i 25 grudnia) przekształcili w Wigilię i Boże Narodzenie.

Saule jest często przedstawiana jako złotowłosa kobieta, ubrana w kosztowne szaty – nosi strój ze złotego jedwabiu, złoty szal i koronę. Rydwan którym jeździ po niebie ciągnięty jest przez dwa białe rumaki o złotych grzywach, zwane Asvinai lub Święte Bliźnięta Dievasa (Boga Świecącego Nieba). Saule jest mocno związana z morzem. Pogrąża się w nim pod koniec swej codziennej podróży aby wykąpać się i umyć swe rumaki, następnie podróżuje łodzią. Nocą podróżuje przez świat podziemny, lśniąc w swym mrocznym aspekcie.

Jako kobieca głowa niebiańskiej rodziny, Saule jest matką planet (zwróćmy uwagę na podobieństwo do Teorii Wielkiego Wybuchu). Jej córki to Vaivora (Merkury), Ziezdre (Mars), Selija (Saturn), Indraja (Jupiter), Ausrine (Gwiazda Poranna lub Wenus), Zemyna (Ziemia). Według niektórych naukowców oznacza to że Litwini nazwali planety jeszcze podczas okresu matriarchalnego, tzn. wcześniej niż Rzymianie.

13 grudnia słońce podczas swego Powrotu słońce zatrzymuje się aby potańczyć ze swymi córkami. Tańczy również podczas świąt Velykos, Jonines, Rasa. Saule była zaślubiona Menulisowi (Księżycowi), lecz rozstała się z nim gdy zdradził ją z ich córką - Ausrine. Za ten uczynek Saule pokiereszowała twarz Księżyca. W innych wersjach, to Dievas uderzył przystojnego Menulisa i oszpecił go.

Bogini Słońca jest łączona z magicznym Bogiem Kowalem – Kalvisem (odpowiedniki: łotewski Dangaus Calves, fiński Ilmarinen). Mówi się że to On stworzył słońce i umieścił je na niebie. Inne mity mówią o jej uwięzieniu i uwolnieniu przez bohatera lub przez same znaki zodiaku.

Saule jest bogata lecz ciężko pracuje dbając o swe ziemie, pola, bydło i rodzinę. W przeciwieństwie do kapryśnego Menulisa, któremu zdarza się zniknąć na kilka dni, Saule zawsze wschodzi i wypełnia swoje obowiązki - „Jej praca nigdy nie jest skończona”.

Kocha wszystkich ludzi i wszystkich obdarza swymi promieniami. Jej miłość dla ludzi jest porównywalna z miłością matczyną. Dobre kobiety są często do niej porównywane. W obecności Saule demony i złe duchy uciekają a ludzie mogą bezpiecznie zająć się swymi sprawami. Ale gdy opuszcza ona niebo, pewne prace musza się zakończyć. Praca bez jej opieki wystawia człowieka na niebezpieczeństwo ze strony niebezpiecznych duchów.

Ogród Saule umieszczony jest na zachodzie. Rosną w nim jabłonie przynoszące złote, srebrne i diamentowe owoce. W tradycyjnych zagadkach i kenningach Saule bywa określana „złotym jabłkiem”. Inne skojarzenia – Ogień, Konie, zalciai (lit. zaltys, święte węże), drzewa (głównie lipa), ptaki, róże i stokrotki, biała krowa lub biała koza o świcie zaś czarna przy zachodzie, pszczoły, jej sanie i jej rydwan o wielu kołach lub wóz, jej złota łódź, płonące Koła Solarne, Saules Medis (Słoneczne Drzewo) i, oczywiście, Krzyże Solarne, które często można ujrzeć na Litwie.

Saule jest związana z kołem. Na Litwie czasem mówi się o niej „ridolele” – toczące się Słońce. Na Łotwie można usłyszeć pieśni solarne zawierające refren „ligo” i „rota”. „Ligot” oznacza „kołysać się” zaś „rotat” – „toczyć się” lub „skakać”.

W poranek letniego przesilenia, Bałtowie z niecierpliwością oczekują wschodu słońca, starają się ujrzeć jej pierwsze błogosławione płomienie. Każdy chce zobaczyć jak słońce tańczy, jak pojawia się i znika na chwilę i jak świeci różnymi kolorami. W łotewskich pieśniach o takich świętach znajdujemy refren „Słońce, tańczące na srebrnym wzgórzu, ma srebrne buty na nogach”.

Litewscy pasterze uważają Saule za swego jedynego strażnika i mają wiele pieśni dedykowanych jej. Litwini zwracają się do niej nad ranem, w trakcie zachodu słońca oraz pod koniec żniw.

Saule jest opiekunką tradycyjnych prac kobiecych, odpowiada też za żyzność ziemi i uzdrawianie. Gra ona również na „kankles” (tradycyjny instrument używany podczas rytuałów).

Saule bywa opisywana jako żona Dievasa, Perkunasa i Menulisa. Jednak koniec końców pozostaje ona niezależną i silną kobietą Niebios i świętą inspiracją dla wszystkich samotnych matek.

Wiele innych ludów poza Bałtami charakteryzuje się żeńskimi bóstwami solarnymi: Skandynawowie, Germanie, Japończycy, Hindusi i wiele plemion indiańskich. Tam gdzie występują męskie bóstwa solarne (Celtowie, Grecy, Rzymianie), znajdujemy także pozostałości bogini słońca w mitach i nazwach miejsc. Ciężko jest określić pojedyńczy prosty powód tych różnic, jednak nie można nie docenić wpływu płci na to najsilniejsze ciało niebieskie.


„Of Gods and Holidays”
_________________
  Słowianie
Ocalić od zapomnienia.