9. Hyginius (św. ok. 136 - 140)
Wg "Liber Pontificalis" ten pochodzący z Aten Grek przed przyjęciem chrześcijaństwa zajmował się filozofią.
Wspomina o nim Święty Ireneusz z Lyonu.
Ustalił hierarchię duchowieństwa. Zarządził, by przy chrzcie dziecka byli obecni ojciec i matka chrzestna,
którym powierza się obowiązek skierowania go na drogę życia chrześcijańskiego.
W czasie jego pontyfikatu zaczyna się kształtować filozofia chrześcijańska.
Jego święto przypada na 11 stycznia.