Telesfor (św. ok. 125 - ok. 136)
Grek. Męczennik. Wybrany w 125 r. zmarł w 136 r. Jemu zawdzięcza się kompozycję hymnu "Gloria in Excelsis Deo. Ustanowił on post w czasie siedmiu tygodni poprzedzających Wielkanoc.
Telesfor był Grekiem. Greckie imię Telesfor tłumaczone jako doprowadzony do doskonałości.
Zanim został papieżem miał być anachoretą czyli pustelnikiem, co jednak nie jest pewne.
Kierował kościołem przez 11 lat. Nie jest pewne czy zginął śmiercią męczeńską z rąk cesarza Hadriana,
czy zmarł śmiercią naturalną.
Przypisywano mu dekret polecający odprawianie przez każdego kapłana trzech Mszy Św. w uroczystość
Bożego Narodzenia. Według Liber pontificalis Telesfor wprowadził w kościele 40-dniowy post przed Wielkanocą,
zwyczaj odprawiania w noc Bożego Narodzenia Mszy św. nazwanej „pasterką”.
Ireneusz z Lyonu wspomina również, że Telesfor pozostawił po sobie „chlubne świadectwo”.
Miał na myśli prawdopodobnie powyżej wspomniane ustanowienia.
Chociaż zmarł 2 stycznia to wspomina się go 5 stycznia. Niewykluczone, że zostało to spowodowane pomyleniem
go z innym męczennikiem afrykańskim
.