6. Aleksander I (św. ok. 105 - 115) 
Był papieżem władającym diecezją rzymską od roku 106 do 115. Nie ma zbyt wielu zapisków historycznych na jego temat, legenda mówi, że został ścięty i pochowany przy Via Nomentana. Do końca IX w. utożsamiano go z postacią świętego męczennika Aleksandra zamordowanego ok. roku 130 na Via Nomentana 3 maja. Św. Ireneusz z Lionu wspomniał o Aleksandrze I jako piątym z biskupów Rzymu od czasów apostołów, jednak nic nie napisał o jego domniemanym męczeństwie.
Należy pamiętać, że mimo iż Aleksander I był biskupem Rzymu, tworząca się organizacja ówczesnego Kościoła nie wyróżniała go jakoś szczególnie spośród innych przywódców chrześcijan. Tak naprawdę w drugim wieku po Chrystusie słowem papież zwracano się do każdego kapłana chrześcijańskiego, a dopiero potem słowo to przylgnęło do najwyższego dostojnika Kościoła.
Wprowadził użytek wody święconej w Kościele.
Najprawdopodobniej to on wprowadził do kanonu mszy św. słowa "On to w dzień przed męką...".
Święty Kościoła katolickiego i cerkwi prawosławnej.
Jego święto liturgiczne przypada na 3 maja.