50. Anastazy II (24-XI-496 - 19-XI-498 )
W czasie pontyfikatu Anastazego II przypadło jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Europy.Przynajmniej jeżeli chodzi o dalsze losy Kościoła - chrzest Chlodwiga króla Franków w Reims 25 XII 496 r., które to wydarzenie otwarło nowy rozdział w dziejach Starego Świata.
 Papież ten usilnie dążył do pojednania Rzymu z Bizancjum, za co niejednokrotnie był przez sobie współczesnych oskarżany o spolegliwość wobec monofizytów. Jednak schizmy na przestrzeni wieków bardzo osłabiały Kościół. Anatazy II był tego świadomy. Siła Kościoła leżała w jego jedności. A tego nigdy nie było w KrK od  początków jego powstania. 
Ponadto Anatazy II stworzył pewien obyczaj bardziej samodzielnych papieży. Otóż w/g Rafaela Maffei z Volterryten patriarcha "sam opróżniał jelita". Oznacza to, że nie potrzebował specjalnych służących by samodzielnie się załatwić.
Śmieszne ?
.....Raczej żałosne jaki tryb życia prowadzili papieże.