49. Gelazjusz I (Gelazy I  św. 1-III-492 - 21-XI-496)
Gelazjusz I, papież – jego pontyfikat przypadał od 1 marca 492 do 496 roku. Był synem księdza.Jak jego poprzednik i następca. Jeszcze przed wybraniem na papieża był wpływowym dostojnikiem Kościoła. W 494 w liście do cesarza Bizancjum sformułował doktrynę dwuwładztwa. Wbrew oczekiwaniom nie jest autorem dekretu Gelazjusza ani tzw. Sakramentariusza. Zmarł 21 listopada 496 roku.