43. Celestyn I (św. 10-IX-422 - 27-VII-432
Św. Celestyn I, papież – jego pontyfikat przypadał w czasie od 10 września 422 do 27 lipca 432. Podczas tego pontyfikatu ogłoszono dogmat o Bożym Macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny.
Gorliwy rzecznik Kościoła Powszechnego, żył w czasie panowania świętego cesarza Teodozjusza II (408 - 450). Otrzymał dobre wykształcenie, doskonale znał filozofię, wytrwale studiował Pismo Święte i rozmyślał nad teologią. Uczciwe życie świętego i jego autorytet jako teologa zaowocowały powszechnym szacunkiem i miłością wśród duchowieństwa i laików.

Jak głoszą podania, w 430 roku papież Celestyn zdemaskował herezję Nestoriusza, którego następnie kazał ukarać. Św. Celestyn miał wówczas napisać list do patriarchy aleksandryjskiego Cyryla, w którym wskazał, że jeżeli Nestoriusz przez 10 dni nie zrezygnuje ze swojej pseudonauki to będzie ekskomunikowany. Papież Celestyn skierował również listy do innych biskupów: konstantynopolitańskiego i antiocheńskiego, w których demaskował herezję owego Nestoriusza.
Święty kościoła katolickiego oraz cerkwi prawosławnej.