34. Marek (św. 18-I-336 - 7-X-336) 
Św. Marek, papież – jego pontyfikat przypadał w okresie od 18 stycznia 336 do 7 października 336. Marek był synem Priscusa. Był Rzymianinem. Niewiele można powiedzieć o pontyfikacie tego papieża bo rządził kościołem jedynie przez 9 miesięcy. Jest utożsamiany z Markiem, wspominanym w 313 r. przez Konstantyna I Wielkiego w liście do papieża Milcjadesa. Jako papież, Marek ustanowił biskupa Ostii konsekratorem kolejnych biskupów Rzymu. Z inicjatywy Marka wybudowano bazylikę nazwaną jego imieniem Titulus Marci, której tytuł później zmieniono na św. Marka Ewangelisty. Wzniósł również Bazylikę na cmentarzu św. Balbiny przy Via Ardeatina (ruiny przetrwały do XVII w.) gdzie po śmierci został pochowany. Później jego relikwie przeniesiono do kościoła S.Marco. Wspomnienie liturgiczne św. Marka to 7 października