Marceli I (308-309r.)
Występował z wielka surowością wobec odstępców od wiary. Jego zarządzenie w tej mierze powodowały
konflikty wewnątrz wspólnoty, a nawet krwawe walki między chrześcijanami. Cesarz rzymski Maksencjusz
choć poganin nie pozwolił na prześladowania religijne Marcelego I i przepędził go z kraju.
Marceli I uchodził za porywczego despotę, o mściwym charakterze.