27. Eutychian (św. I-275 -  XII-283)
Św. Eutychian, papież – jego pontyfikat przypadał w okresie od 4 stycznia 275 do 7 grudnia 283. W okresie sprawowania rządów przez Eutychiana w kościele w 275 r.król Persji kazał ukrzyżować Manesa.O tym pontyfikacie niewiele wiadomo.Liber pontificalis podaje że miejscem pochodzenia Eutychiana była Toskania.Utrzymuje się zwyczaj że to on ustalił by święcić nabyte plony na polach.Tradycja głosi że pogrzebał aż 342 męczenników.Zmarł śmiercią naturalną w Rzymie.Pochowano go na cmentarzu św.Kaliksta.Miał to być ostatni pochówek w tych katakumbach bo wszystkie miejsca były już zajęte.Dniem pamięci o św.Eutychianie jest dzień 7 grudnia.