Dionizy
Św. Dionizy – jego pontyfikat przypadał w okresie od 22 lipca 259 do 26 grudnia 268.
Wybrany po ustaniu prześladowań cesarza Waleriana I zreorganizował kościół, swojej metropolii wyznaczył granice diecezji i przydzielił kapłanów do opieki nad cmentarzami i świątyniami. Dbał o poprawność wiary, do Aleksandrii wysłał m. in. dwa listy: do Dionizego Aleksandryjskiego list prywatny o wyjaśnienie głoszonej doktryny, a do wiernych rozprawiający się z błędną doktryną. Badaniem tych spraw zajął się zwołany przez niego synod, na którym potępiono Pawła z Samostat.
Do mieszkańców zniszczonej najazdem Scytów Cezarei Kapadockiej wysłał list oraz sporą sumę pieniędzy na wykup wiernych i naprawę zniszczeń. Dionizy jest pierwszym papieżem, który nie jest uważany za męczennika. Zmarł 26 grudnia 268.
W ikonografii przedstawiany jest w szatach papieskich z księgą w dłoni.
Jego święto jest obchodzone 26 grudnia.