Stefan I (254 -257 r.)
Również twierdził, że skoro zajmuje miejsce św.Piotra to jest najważniejszym z wszystkich biskupów.Jego
nominacji na papieża sprzeciwiał się stanowczo biskup Cyprian z Kartago  (Afryka). Stefan I nazwał go
łgarzem, apostołem kłamstwa i hipokrytą. Ponieważ do Cypriana dołączyli inni biskupi z Afryki Stefan I
wykluczył ich wszystkich z Kościoła. W ten sposób biskup Rzymu zastraszył pozostałych pozbywając się
jednocześnie niewygodnych opozycjonistów, krytykujących zachłanność i kryminalne metody zarządzania
gminą przez biskupów Rzymu. To, że zaowocowało to powstaniem Kościoła Koptyjskiego w niedalekiej
przyszłości  było już mniej ważne. Oczywiście jest to już 23 papież, który został świętym.