Korneliusz (251 -253 r.)
Korneliusz z Nowacjanem stanowią kolejny duet walczących ze sobą papieży. Obaj głosili publicznie, że ich
Przeciwnicy to oszuści i pozbawieni charakteru słabeusze. Ponadto heretycy i deprawatorzy kobiet. Nie trzeba
chyba dodawać, że jak wszyscy papieże tego okresu zostali świętymi - o których wstawiennictwo modlić się
powinni  wierzący. Wygląda to trochę na politeizm skoro oni są w stanie nam pomóc. Ale skoro istnieje też
i Trójca to i tak mamy obraz niewiele się różniący od klasycznego pogaństwa.
Korneliusz i Nowacjan wystąpili przeciwko sobie w sposób bezwzględny. Zarzucali sobie wzajemnie kłamstwa,
krzywoprzysięstwo i poganizm. Nowacjan wręcz nazwał Korneliusza "chytrą bestią, zwyczajnym oszustem i człowiekiem bez charakteru i nie może zasiadać na tronie papieskim"