19. Anterus (św.235 - 236)
Św. Anterus, papież – jego pontyfikat przypadał w okresie od 21 listopada 235 do 3 I 236.
Anterus był Grekiem. Uważa się, iż jest męczennikiem, ale jest na to mało dowodów.
Pogrzebano go w krypcie papieskiej na cmentarzu świętego Kaliksta, a potem ogłoszono świętym.
Nakazał, aby relikwie męczenników były zebrane i przechowywane w scrinium kościelnym.
Jego dwumiesięczny pontyfikat przypadł na czas prześladowań chrześcijan zarządzonych przez cesarza Maksymina Traka.
Jego święto przypada 3 stycznia.
Święty Kościoła katolickiego i cerkwi prawosławnej.