Poncjan (230 - 235 r.)
W tym samym czasie urzędował ciągle Hipolit jako drugi papież, a kłótnie o prymat
i wykładnię wiary przybierały ciągle na sile. Spór w końcu zakończył cesarz rzymski.
Wypędził z Rzymu obu wojujących papieży i osadził ich na Sardynii. Tam niebawem
obaj zmarli. Były to jeszcze czasy, gdy cesarz Rzymu był poganinem a biskupi mogli
sobie tylko marzyć o wpływaniu na władzę państwową.
Spokój po wypędzeniu zwaśnionych papieży nie trwał długo. Wszystkiego 15 lat.
Potem znów para nowych papieży "wzięła się za łby" w wyścigu za dominacją .