17. Urban I  (św. 222 - 230)
Św. Urban I, papież – jego pontyfikat przypadał w okresie od 222 do 230. Wzmiankowany jest przez Euzebiusza w jego historii oraz imię jego wymienione jest w Coemeterium Callisti, ale o jego życiu niewiele wiadomo. W brewiarzu katolickim (z 25 maja) mówi się o licznych nawróconych między którymi są św. Cecylia, jej mąż Walerian i jego brat Tiburtius. Uważany jest za męczennika a pogrzebany został na Coemetarium Praetextati.
Na miejscu męczeństwa św. Cecylii, na Trastevere, kazał zbudować kościół w którym spoczywają szczątki, patronki muzyki.
Jest patronem winnic, jego wspomnienie liturgiczne przypada na 25 maja.
W tym samym czasie antypapieżem był św. Hipolit
łac. urbanus - miejski, mieszkaniec miasta, a także kulturalny, wykształcony, obyty, grzeczny.
W Kościele Katolickim św. Urban jest Wspominany 19 maja, w Kościele Grekokatolickim 12 lutego.
Wzmiankowany jest przez Euzebiusza w jego historii oraz imię jego wymienione jest w Coemeterium Callisti.

Urban urodził się w Rzymie, był synem Poncjana. Papież Urban I rządził Kościołem w czasie, gdy część gminy rzymskiej opowiadała się za antypapieżem Hipolitem. Za pontyfikatu Urbana I panował cesarz Aleksander Sewera (222-235) i był to czas wolny od prześladowań.
Powoli zaczęły znikać też poglądy adopcjanistów i montanistów.
Według podania św. Urban wydał instrukcję, aby kler do Mszy św. używał kielicha i pateny ze złota lub srebra.
W średniowieczu był jednym z najbardziej popularnych świętych. W jego dzień błogosławiono pola.
Mówi się o licznych nawróconych między którymi są św. Cecylia, jej mąż Walerian i jego brat Tiburtius. Na miejscu męczeństwa św. Cecylii, na Trastevere, kazał zbudować kościół w którym spoczywają szczątki, patronki muzyki.
Za jego Pontyfikatu trwał jeszcze rozłam w Kościele rzymskim wywołany przez św. Hipolita, choć w nieco złagodzonej formie.
Urban I zginął śmiercią męczeńską 23 maja 230 r., poprzez ścięcie głowy. Został pochowany w katakumbach św. Kaliksta przy via Appia. Znaleziono tam płytę grobową z jego imieniem zapisanym greckimi literami.