15. Zefiryn (św. 199 - 217)
Był prawdopodobnie Rzymianinem, synem Habundiusa. Zwalczał wyznawców adopcjanizmu i modalizmu.
Za jego pontyfikatu cesarz Septymiusz Sewer zakazał przechodzenia na judaizm i chrześcijaństwo pod groźbą śmierci. Mianował Kaliksta - późniejszego papieża - opiekunem rzymskich katakumb.
Ekskomunikował Tertuliana
Jego wspomnienie liturgiczne przypadało na 26 sierpnia od 1969 r. zostało zniesione.
Niewiele o nim wiemy. Być może z powodu ekskomunikowania Tertuliana oceniany nisko w zasługach dla Kościoła