Wiktor I (189r - 198 r.)
Jako pierwszy doprowadził do konfliktów na tle prymatu biskupa Rzymu ze zborami azjatyckimi.
W szczegółach spór dotyczył obchodzenia Święta Wielkiej Nocy w dzień przypadający według
Pisma Św. a on życzył sobie by święto zaczynało się w niedzielę. Ponieważ nie miał zamiaru szukać jakiegoś kompromisu wykluczył zbory azjatyckie z grona Kościoła. W przyszłości zaowocowało to
powstaniem Islamu i wojnami religijnymi.