Podstawowe zarzuty wobec Kościoła łacińskiego z punktu widzenia byłego wiernego.

1 Prowadzenie polityki zmierzającej w kierunku interesów kleru i centrali watykańskiej, a nie wiernych. By to uzasadnić Kościół powołuje się na tradycję katolicką i dokumenty soborów. Kler służy Watykanowi, a nie swoim wiernym !
2 Deprawacja kleru na skutek wymuszenia prawnej pobłażliwości państwa osiągnęła  rozmiary przypominające mafijną dyktaturę. Chodzi tu o działanie wbrew samej nauce Kościoła, a nawet w jawnej z nią sprzeczności. A więc bogacenie się zamiast głoszonej cnoty ubóstwa,  orgiastyczny styl życia kleru. Pijaństwo i pedofilia jako typowe choroby społeczne dotykające większość. Do tego egoizm i schizofrenia na skutek poczucia winy wynikającego z zasad łamania zakazu celibatu i późniejszego coraz głębszego brnięcia w łamanie zasad swojej wiary. 
3 Osłabianie polityczne i gospodarcze państwa na skutek pasożytniczego życia dużej grupy ludzi (kleru, zakonnikow,  alumnow itp) nie wnoszących niczego do dorobku materialnego Kraju.
4 Korzystanie z przywilejów takich jak zwolnienia podatkowe i celne, ubezpieczenia ZUS z jednoczesnym zwolnieniem z wszelkich opłat, oraz tworzenie sztucznej działalności gospodarczej będącej pretekstem do bezpodatkowej działalności wszelkiej maści oszustów i organizacji przestępczych działających w powiązaniu z klerem.
5 Epidemiczny rozwój budownictwa sakralnego wbrew potrzebom społeczeństwa dowodzący, że mimo kryzysu Kościół w Polsce ma się znakomicie na skutek osłonowych działań państwa w jego, a nie społeczeństwa interesie. Dla przykładu za 11 000 kościołów można wybudować za ten koszt ponad milion deficytowych mieszkań.
6 Indoktrynacja religijna dzieci w coraz młodszym wieku w celu łatwiejszej manipulacji ich poczynaniami . Kościół głosi zasadę ..."nauka jest złem - wystarczy sama wiara".
Im wcześniej rozpocznie się tą indoktrynację tym trudniej potem dorosłej już osobie zrzucić jarzmo przesądów i religijnych guseł.  Zachód zdolne dzieci dodatkowo dokształca w celu pogłębienia ich zdolności ...w Polsce się dzieci ogłupia.
7 Kościół zawsze czynił i czyni wszystko by działać w kierunku ciemnoty i ubóstwa. Człowiek biedny i głupi jest łatwiejszy w kierowaniu i manipulacji politycznej Kościoła. Państwo temu nie przeszkadza (nawet popiera) bowiem o ile rządy w kraju sprawuje prawica tym bardziej Kościół będzie ją popierał . Przykład Hiszpanii z lat 30 XX w. czy Argentyny. Rządy Pinocheta są wymownym dowodem. Dlaczego tzw. "moher" nie widzi tak oczywistej prawdy ? Ani tego, że cały polski kler współpracował z aparatem UB ? Na skutek owej indoktrynacji w wieku dziecięcym właśnie. 
8 Kościołowi  zawdzięczamy XX wieków ciemnoty, zacofania i leczenia czarnej ospy świeconą wodą. Gdyby nie Rewolucja Przemysłowa, która rozpoczęła się w Anglii w XVII wieku do dziś byśmy kończyli dwie klasy przykościelnej szkółki i płacili dziesięcinę. Nadal istnieje coś takiego co nazywa się Indeksem Ksiąg zakazanych , tyle że już Kościół nie jest w mocy go stosować. A Kościół nadal  walczy o wpływy w zjednoczonej Europie i wpisanie do jej Konstytucji  odniesień umożliwiających Kościołowi dalsze czynienie zła.
9 Antyhumanitarna postawa Kościoła w zakresie profilaktyki chorób szerzących sie drogą płciową lub również drogą płciową (Aids, weneryczne itp). Zbrodniczy zakaz stosowania prezerwatyw  dowodzi rządów ciemnych starców w Watykanie.
10 Historyczna spuścizna Kościoła za którą on jest odpowiedzialny i która skalała go morzem przelanej krwi. Kilkanaście wypraw krzyżowych, wojny religijne, Inkwizycja, palenie czarownic, sądy boże - to tylko niektóre z ludobójczych przejawów działalności Kościoła, które zaliczyć należy do tego samego rodzaju co hitleryzm, stalinizm czy pinochetyzm.
11 Przestępstwa celebracyjne takie jak chrzest niemowląt w celu omotania ludzi od najwcześniejszych lat i spowiedź "na ucho" służąca interesom Kościoła w zakresie indoktrynacji i współpracy z rządzącymi (donosicielstwo). Do tego dochodzi "kolęda", która jest niczym innym jak wizją lokalną w terenie i która wraz ze spowiedzią daje pełną  informację o każdym wiernym. Obecnie w zakresie istnienia miniaturowych aparatów fotograficznych umożliwia to sporządzenie wyczerpujących raportów o rodzinie. Istnieją do tego już wyspecjalizowane programy komputerowe typu parafia" czy "baz wiernych".
12 Przeciwstawianie się badaniom naukowym w zakresie genetyki, chorób i klonowania "in vitrio" hamującym postęp wiedzy i medycyny ratunkowej. Transplantologia mając do dyspozycji klonowanie tkanek jest w stanie odmienić ludzkie życie jak niegdyś wynalazek druku.
13 Kościół w dążeniu do wpływania na losy świata i współrzadzenie państwami obecnie organizuje świeckie ruchy przypominajace mafię. Chodzi o Opus-dei, Pro live itp. W nich indoktrynowani od dziciństwa moherzy ogłupiani i "zdalnie kierowani" mają za zadanie bronienie interesów kleru bez potrzeby dzielenia się z pozyskanymi dobrami doczesnymi. Wystarczy obietnica życia wiecznego i poparcie Kościola w ich dążeniu do władzy.


 


                          
    

 Kontakt :
centurion@va.pl


            

Inne polecane strony serwisu
o podobnej tematyce :

---------------------------
  antyklerykalizm
 
egzorcyści
 
dekalog współczesny
 
rekolekcje

Dekalog mohera
wiara - "złote myśli"
Biblijne bajki
Czym jest Kościół łaciński ?

 

                                     -- Powrót  --