Islam to największa pod względem ilości wyznawców religia na Ziemi. Liczba wiernych przekracza 1,6 mld.(20% ludnosci-chrześcijaństwo 17,1%). Jest to religia monoteistyczna podobnie jak judaizm. Mam na myśli prawdziwy monoteizm bez żadnej Trójcy itp. sztucznych tworów mających w założeniu ukrywać politeistyczny ich charakter. Jest to również jedna z trzech wielkich religii oparta na wierze w tego samego Boga zwanego Jahwe (Jehowa). Dwie pozostałe to judaizm i chrześcijaństwo. Są to więc religie "jednego pnia" odwołujące się do boga plemiennego pasterskich nomadów semitów. Przywędrowali oni na tereny Kanaanu  z Akadu w  XV w. p.n.e. przejmując stopniowo zwyczaje i wierzenia tamtejszej ludności, którą określamy mianem kultury ugaryckiej (odkrycia archeologiczne w Ugarit dzisiaj Ras Szamara). Jehowa zastąpił boga El. El był w mitologii ugaryckiej stworzycielem świata . Był tam też bóg Baal syn El, Jam, Mot i Dagan, oraz Anat. Żoną El była Aszera. Na terenie dawnego Kanaanu odkryto w stanowiskach archeologicznych tysiące jej figurek, co oznacza, że była tam czczona przynajmniej do X w. W Biblii możemy znaleźć liczne ślady politeizmu (psalmy). Tak więc XV-XIII w. p.n.e to okres zwalczania i również jednoczenia wpływów semickich z miejscowymi ugaryckimi (kanaanejskimi). Przenikały się one wzajemnie i część dawnych wierzeń kanaanejskich uległa stopniowemu zapomnieniu, jak też i część dawnych wierzeń semickich wyniesionych z tzw. "niewoli babilońskiej". Powstał pewien kompromisowy konglomerat, który został następnie spisany gdzieś miedzy III a VI w. p.n.e. i do dzisiaj stanowi podstawę Starego Testamentu.
 Koran (القُرْآن Al-Qur'an - oznacza czytanie, recytację) - Święta księga islamu , uważana przez muzułmanów za słowo Boga (Allaha). Powstała w latach 610-632 Według muzułmanów Koran został objawiony Mohometowi przez Archanioła Gabriela jednego z dwóch najważniejszych aniołów.
Jest aniołem zwiastowania, zmartwychwstania, miłosierdzia, zemsty, śmierci i objawienia. Obok Michała i Rafała (Rafaela), jest też jednym z trzech znanych z imienia Archaniołów Starego Testamentu. Gabriel sprawuje władzę nad Rajem. Koran jest napisany w klasycznym języku arabskim pisany prozą, choć niektóre sury mają formę poetycką. Literacka forma Koranu uchodzi za niemożliwą do naśladowania.
Koran należy czytać w oryginale, gdyż tylko w tej formie jest świętą księgą. Wszelkie tłumaczenia na inne języki nie są już Koranem. Stanowią jedynie pewne przybliżenia i interpretacje.

 

 

Koran powstawał podobnie jak Stary i Nowy Testament fragmentarycznie. W postaci znanej nam obecnie księgi nie istniał jeszcze w VII w.

Koran składa się z 114 sur (rozdziałów), które z kolei dzielą się na aje (wersety). Sury dzielą się na 90 sur mekkańskich powstałych w tzw. okresie mekkańskim, i 24sury medyńskie (okres medyński). Są one ułożone w przybliżeniu według długości, tak więc sury mekkańskie i medyńskie przeplatają się ze sobą. Prawie wszystkie sury rozpoczynają się formułą basmali (bi-ismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahim - w imię Allaha miłosiernego, litościwego).
Koran ma dużo wspólnego z Biblią. Uznaje 24 proroków biblijnych (w tym Abrahama I Mojżesza za proroków Allaha. Jezusa którego chrześcijaństwo uważa za boga islam załącza również do proroków. A wiec uważa go za człowieka, a nie Boga ! Przedstawia i potwierdza również wiele historii biblijnych - między innymi historię o Adamie i Ewie, zwiastowanie Marii z Nazaretu. Według Koranu Tora (ar. توراة Taurāt) była oryginalnym objawieniem Allaha skierowanym do żydów, którzy je wypaczyli i zafałszowali nie zrozumiawszy go. Księgi prorockie Biblii również mówią o zafałszowaniu Tory (Jer 8:8).Podobnie jak Biblia, Koran nakazuje płacenie jałmużny, pomoc biednym, czynienie dobra rodzicom, przebaczenie, wiarę w Boga oraz życie w prostocie. Koran (tak samo jak Biblia) zakazuje zabójstwa (z wyjątkiem przypadków kary), samobójstwa, kradzieży, kłamstwa i cudzołóstwa. Koran twierdzi, że Bóg nagradza ludzi za powstrzymywanie się od złości. Ciekawą sprawą jest zakat (owa jałmużna), którą każdy prawowierny muzułmanin wpłaca (2%) dochodu na biednych. Pieniędzy tych nie "wcina" jak w katolicyzmie w przepastnych kieszeniach kleru. Są one faktycznie pożytkowane na pomoc ubogim.
Sury Koranu:
 • 1. Al-Fatihah (Sura Otwierająca)
 • 2. Al-Baqarah (Krowa)
 • 3. Al-Imran (Rodzina Imrana)
 • 4. An-Nisa (Kobiety)
 • 5. Al-Ma’idah (Stół Zastawiony)
 • 6. Al-An’am (Trzody)
 • 7. Al-Ar’af (Wzniesione krawędzie)
 • 8. Al-Anfal (Łupy)
 • 9. At-Taubah (Skrucha)
 • 10. Junus (Jonasz)
 • 11. Hud (Hud)
 • 12. Jusuf (Józef)
 • 13. Ar-Rad (Grzmot)
 • 14. Ibrahim (Abraham)
 • 15. Al-Hidżr (Hidżr)
 • 16. An-Nahl (Pszczoły)
 • 17. Al-Isra’ (Podróż nocna)
 • 18. Al-Kahf (Grota)
 • 19. Marjam (Maria)
 • 20. Ta-Ha (Ta Ha)
 • 21. Al-Anbija (Prorocy)
 • 22. Al-Hidż (Pielgrzymka)
 • 23. Al-Muminun (Wierni)
 • 24. An-Nur (Światło)
 • 25. Al-Furqan (Rozróżnienie)
 • 26. Asz-Szuara (Poeci)
 • 27. An-Naml (Mrówki)
 • 28. Al-Qasas (Opowiadanie)
 • 29. Al-Ankabut (Pająk)
 • 30. Ar-Rum (Bizantyjczycy)
 • 31. Luqman (Lokman)
 • 32. As-Sadżda (Pokłon)
 • 33. Al-Ahzab (Frakcje)
 • 34. Saba (Sabejczycy)
 • 35. Fatir (Stwórca)
 • 36. Ja Sin (Ja Sin)
 • 37. As-Saffat (Szeregi)
 • 38. Sad (Sad)
 • 39. Az-Zumar (Grupy)
 • 40. Al-Ghafir (Przebaczający)
 • 41. Fussilat (Wyjaśnione)
 • 42. Asz-Szura (Narada)
 • 43. Az-Zuchruf (Ozdoby)
 • 44. Ad-Duchan (Dym)
 • 45. Al-Dżadhija (Przyklękająca)
 • 46. Al-Ahkaf (Piaszczyste wydmy)
 • 47. Muhammad (Mahomet)
 • 48. Al-Fath (Zwycięstwo)
 • 49. Al-Hudżurat (Komnaty)
 • 50. Qaf (Qaf)
 • 51. Adh-Dharijat (Rozpraszające)
 • 52. At-Tur (Góra)
 • 53. An-Nadżm (Gwiazda)
 • 54. Al-Qamar (Księżyc)
 • 55. Ar-Rahman (Miłosierny)
 • 56. Al-Waqija (Wydarzenie)
 • 57. Al-Hadid (Żelazo)
 • 58. Al-Mudżadlia (Dysputa)
 • 59. Al-Haszr (Zebranie)
 • 60. Al-Mumtahina (Doświadczana)
 • 61. As-Saff (Szereg)
 • 62. Al-Dżumu’ah (Zgromadzenie)
 • 63. Al-Munafiqun (Obłudnicy)
 • 64. At-Taghabun (Wzajemne Oszukiwanie)
 • 65. At-Talaq (Rozwód)
 • 66. At-Tahrim (Zakazane)
 • 67. Al-Mulk (Królestwo)
 • 68. Al-Qalam (Pióro)
 • 69. Al-Haqqa (Nieuniknione wydarzenie)
 • 70. Al-Ma’aridż (Stopnie)
 • 71. Nuh (Noe)
 • 72. Al-Dżinn (Dżinny)
 • 73. Al-Muzammin (Owinięty szatą)
 • 74. Al-Muddaththir (Okryty płaszczem)
 • 75. Al-Qijama (Zmartwychwstanie)
 • 76. Al-Insan (Człowiek)
 • 77. Al-Mursalat (Wysłannicy)
 • 78. An-Naba’ (Wieść)
 • 79. An-Nazijat (Wyrywający)
 • 80. Abasa (Zachmurzył się)
 • 81. At-Takwir (Zaciemnienie)
 • 82. Al-Intifar (Rozdzielenie)
 • 83. Al-Mutaffifin (Oszuści)
 • 84. Al-Insziqaq (Rozerwanie)
 • 85. Al-Burudż (Konstelacje)
 • 86. At-Tariq (Gwiazda nocna)
 • 87. Al-‘Ala (Najwyższy)
 • 88. Al-Ghaszija (Oszałamiający)
 • 89. Al-Fadżr (Jutrzenka)
 • 90. Al-Balad (Miasto)
 • 91. Asz-Szams (Słońce)
 • 92. Al-Lajl (Noc)
 • 93. Adh-Dhuha (Jasność poranka)
 • 94. Asz-Szarh (Otwarcie)
 • 95. At-Tin (Drzewo figowe)
 • 96. Al-‘Alaq (Zakrzepła krew)
 • 97. Al-Qadr (Przeznaczenie)
 • 98. Al-Bajjina (Jasny dowód)
 • 99. Az-Zalzala (Trzęsienie ziemi)
 • 100. Al-Adijat (Galopujące)
 • 101. Al-Qarija (Wydarzenie przerażające)
 • 102. At-Takathur (Współzawodnictwo)
 • 103. Al-‘Asr (Pora przedwieczorna)
 • 104. Al-Humaza (Oszczerca)
 • 105. Al-Fil (Słoń)
 • 106. Qurajsz (Kurajszyci)
 • 107. Al-Ma’un (Wspomożenie)
 • 108. Al-Kauthar (Obfitość)
 • 109. Al-Kafirun (Niewierni)
 • 110. An-Nasr (Pomoc)
 • 111. Al-Masad (Sznur)
 • 112. Al-Ichlas (Szczerość wiary)
 • 113. Al-Falaq (Jutrzenka)
 • 114. An-Nas (Ludzie)
Mahomet, Muhammad Ibn Abd Allah Ibn Abu Talib, urodzony około 570r. zmarł 8 czerwca 632, prorok i twórca islamu oraz założyciel pierwszej wspólnoty muzułmanów, która przeobraziła się w teokratyczne państwo religijne. Wyznawcy islamu wierzą, że jest największym i ostatnim prorokiem Allaha, a święta księga islamu Koran, została mu przekazana przez Boga w serii objawień. Określany jest często jako Wysłannik Allaha (ar. رسولﻠﻠه Rasulullah lub Rasul Allah). Po wspomnieniu imieniu Proroka zwyczajowo dodaje się słowa صلى الله عليه وسلم salla Allahu alajhi wa salām ("pokój z nim").
Był członkiem plemienia Kurajszytów z rodu Haszymidów (ród Banu Haszim) zamieszkującego i handlującego w Mekce. Miał trudne dzieciństwo. Urodził się jako pogrobowiec - ojciec, Abd Allah ibn `Abd al-Muttallib, zmarł w trakcie wyprawy handlowej do Syrii zanim Mahomet przyszedł na świat. Natomiast matka Amina - gdy miał 6 lat. Wychowanie przejęli wtedy: najpierw dziadek Abd Al-Muttalib, a następnie stryj Abu Talib, który był zamożnym kupcem. Z czasem gdy dorastał, zaczął pełnić funkcję pomocnika karawan. Został zauważony i zatrudniony przez Chadidżę , zamożną kobietę, która handlowała na szlaku między Mekką i Syrią. Po jakimś czasie, już jako wdowa, ale wciąż zamożna kobieta, zaproponowała o 15 lat młodszemu Mahometowi ślub.
Rokrocznie Mahomet udawał się do pobliskiej jaskini Al-Hira, gdzie przez miesiąc oddawał się rozmyślaniom. W 610, w miesiącu zwanym ramadan (9. miesiącu księżycowego kalendarza) około 27 dnia, Mahomet ujrzał we śnie Dżibrila (archanioła Gabriela), który przekazał mu kilka wersów i kazał je recytować (stały się później początkiem 96.sury  Koranu). Mahomet zrozumiał, że Dżibril jest posłannikiem Boga i stopniowo, w miarę kolejnych objawień, zaczynał też rozumieć, że jemu samemu przypadła rola proroka i pierwszego misjonarza nowej monoteistycznej wiary, islamu. Pierwsze objawienia miały miejsce w jaskini, ale kolejne zdarzały się już w miejscach publicznych i trwały nieustannie aż do śmierci Mahometa w 632 roku. Na ich podstawie - przekazywanych ustnie, potem spisywanych - powstała święta księga islamu Koran. Wśród nich wyróżnia się objawienie składające się z dwu etapów Al-Isra (arab. podróż nocna) i Al-Miradż (arab. wniebowstąpienie). W "nocnej podróży" Mahomet udał się na stworzeniu Buraku z Mekki do Jerozolimy. Tam dostąpił wniebowstąpienia ze wzgórza, na którym stała niegdyś Świątynia Jerozolimska i w trakcie spotkania z Bogiem uzyskał wskazówki, jak mają wyglądać podstawowe rytuały muzułmanów. W miejscu wniebowstąpienia stoi dziś Kopuła na Skale. Należy wspomnieć w tym miejscu, że zarówno chrześcijaństwo, judaizm jak i jeszcze jedna monoteistyczna religia - mazdaizm, były w tym czasie obecne w Arabii. Mahometowi nie były obce idee, nauka i cała tradycja biblijna, którą mógł poznać dzięki chrześcijanom i żydom mającym swoje wspólnoty, co prawda niewielkie, także w Mekce. Chadidża podtrzymywała duchowo Mahometa w jego prorokowaniu (sam Prorok ponoć był zrazu podejrzliwy i przypisywał "głosy" Szatanowi), stała się też pierwszą wyznawczynią nowego objawienia. Kolejnymi wyznawcami byli inni bliscy Mahometa oraz przypadkowi ludzie. Stopniowo wiara rozprzestrzeniała się poza ten krąg.
Już bardzo wczesny islam głosił równość ludzi wobec Boga - ideę chętnie podchwytywaną przez biedotę. Część wczesnych objawień jest jawnie wymierzona w stronę bogatych (w domyśle: kupców kurajszyckich), a groźbę ma stanowić gniew Boga w dniu Sądu Ostatecznego. Dogmat o jedyności Boga stanowił zaś podstawę do stworzenia wspólnoty (umma), która obejmowałaby wszystkich wiernych, nazywanych odtąd muzułmanami (arab. muslim, poddający się woli boga).
Pojawieniem się i rozwojem nowej wiary zaniepokojona była arystokracja Mekki, z jednej strony z powodu jawnych ataków Mahometa, a z drugiej w obawie przed upadkiem kultów politeistycznych który spowodowałby utratę znaczenia religijnego i ekonomicznego Mekki będącej dużym centrum pielgrzymkowym. Z tych powodów arystokraci z Mekki zaczęli prześladować wyznawców nowej religii. Około 615 - 617r. Mahomet, by chronić swoją niewielką gminę, wysłał ją na emigrację do Abisynii, tzw. mała hidżra. Ówczesny chrześcijański władca Etiopii przyjął ich życzliwie. W tym czasie Mahomet traci oparcie w bliskich - umiera Chadidża, oraz stryj Abu Talib. Rozpoczyna rozmowy z mieszkańcami Jasribu, miasta leżącego na północ od Mekki, nazwanego później Medyną. Medyńczycy wydają się być przychylni, gdyż wśród nich są już wyznawcy innej monoteistycznej wiary - żydzi (Jasrib był w owym czasie najsilniejszym centrum judaizmu na Półwyspie Arabskim), a Mahometa są skłonni traktować jako nowego proroka. Mahomet mógłby też stać się (i stał się) arbitrem między skłóconymi plemionami Jasribu (plemiona Al-Aus i Al-Chazradż).
W 622 kończą się rozmowy i następuje stopniowa, ale kończąca się w tym samym roku, emigracja muzułmanów z Mekki do Jasribu. Ten ważny dla wyznawców islamu moment nazywany jest hidżrą (wywędrowaniem), a sam Jasrib zaczął być od tego momentu nazywany Medyną (Madinat an-Nabi), czyli miastem Proroka (według potocznej etymologii). Mahomet organizując w Medynie gminę reformował także i całe miasto, wtedy powstała tzw. Konstytucja medyneńska, regulująca prawa wszystkich grup mieszkających w Medynie, w szczególności zapewniająca im respektowanie tradycyjnych praw zwyczajowych. Jednak obok poszanowania tradycji pojawił się też zapis, że w przypadku przewlekłych sporów ostatecznymi "rozjemcami" powinni być Bóg i jego Prorok. Przypuszcza się, że Mahomet zabiegał o status proroka także wśród żydów i chrześcijan, a sobie wyznaczał rolę odnowiciela istniejących monoteizmów, jednak zabiegi te zakończyły się fiaskiem. Mahomet, pragnąc by Mekka była najważniejszym miastem nowej religii, a także prawdopodobnie z chęci zemsty za upokorzenia, które spotkały go ze strony ziomków Kurajszytów, rozpoczął walkę z Mekką. W 624r. odbyła się pierwsza bitwa z mekkańczykami w okolicy Badr (około 1000 mekkańczyków zostało pokonanych przez około 300 medynejczyków) - o tej bitwie mowa w drugiej surze Koranu (ponoć miały pomagać moce anielskie). Stoczono wiele kolejnych bitew; najmniej pomyślna dla Mahometa była bitwa z 625r. roku stoczona koło Uhund. Była to wielka klęska: wielu ludzi Proroka zginęło, a on sam został ranny. W jednej z bitew, w 627 r. Medyna oblężona była przez mekkańczyków; miasto udało się obronić dzięki użyciu rowu obronnego (po raz pierwszy w historii militarnej Półwyspu Arabskiego). Bitwy stanowiły dobry pretekst, by oskarżać o zdradę któreś z żydowskich plemion zamieszkujących Medynę i by wypędzać je lub nawet wymordować, jak to było w przypadku plemienia Banu Kurajza. Jest to okres, gdy nieustannie rośnie autorytet religijny i społeczny Mahometa, który wykazuje się zręcznością negocjatorską, a treść jego objawień zaczyna mieć charakter coraz bardziej praktyczny i dotyczy zasad życia społecznego, prawa karnego, a także obowiązków plemion podbitych. W tym okresie należy też szukać podwalin pierwszego państwa muzułmańskiego.
W 628 r. obie strony zmęczone walką zawarły pokój w Al-Hudajbijji - Mahomet mógł wkroczyć do Mekki, ustanowione też zostały prawa jej mieszkańców oraz prawa muzułmanów-pielgrzymów. Pokój z Mekką umożliwił Mahometowi podejmowanie innych wypraw wojennych i rozszerzanie strefy wpływów nowej wiary. Mahomet podbił wiele oaz na Półwyspie Arabskim, w tym wiele żydowskich. Próbował złupić także ośrodki handlowe w należącej do Bizancjum Palestynie, jednak bez większych zdobyczy. W 632r. Mahomet ostatecznie opanował Mekkę zacierając ślady politeistycznych wierzeń, potem odbył triumfalną pielgrzymkę, która okazała się ostatnią i nazywana jest pielgrzymką pożegnalną (hadżdż al-wada) - miesiąc później Mahomet zmarł. Prorok nie zostawił testamentu - w szczególności nie określił swojego następcy przewodzącego wspólnocie, którą stworzył. Pierwszym następcą Mahometa (kalifem) został teść Mahometa, Abu Bakr, ojciec ukochanej żony Aiszy (po śmierci Chadidży Mahomet żenił się jeszcze wielokrotnie). Na niego zgodziła się niemal cała wspólnota.
Trzeba przyznać, że boskości w tym wszystkim jest tyle co "kocim gówienku", albo katolicyźmie np. Małżeństwo "z rozsądku". Mordowanie bliźnich w imię "wpajania wiary", handel stanowiskami w zamian za poparcie itp. Wypisz wymaluj Kościół Rzymsko-Katolicki. I co ciekawe tak jak i w przypadku KrK nikogo to nie zastanawia i nie budzi wątpliwości. Powstaje więc druga wiara, która już z samego założenia musi zostać wroga KrK, mimo bardzo podobnego wyznania wiary i tego samego Boga do którego się odwołuje. Ze względu jednak na "konkurencyjność" i wpływy religie te musiały stać się sobie wrogie. Tym bardziej, że obie mimo pozorów spolegliwości i humanitaryzmu były w swojej istocie religiami walczącymi.
Biografie Proroka pisano już w VIII w. Z tamtego okresu pochodzi zaginione dzieło Ibn Ishaka - do naszych czasów dotrwała wersja z początku IX wieku w redakcji Ibn Hiszama. Inni biografowie to m.in.: Al-Wakidi, Ibn Sad (opracowania z początku IX wieku), At-Tabari (biografia z początku X wieku). Autorzy tych dzieł na pewno korzystali z wcześniejszych kompilacji oraz z przekazów ustnych i przy ustalaniu prawdopodobieństwa podanych faktów należy pamiętać, że do piszących mogły dotrzeć już zniekształcone informacje.
 
Chrześcijaństwo w Koranie:
W II Surze spotykamy postacie znane również z Pisma Świętego i odgrywające znaczącą rolę w teologii i religii chrześcijańskiej. Są to m.in.: Adam, Mojżesz czy przede wszystkim "Jezus, syn Marii" (II, 87). Co więcej, w tej samej Surze, chrześcijaństwo uznane jest za religię wyznającą tego samego Boga, co islam: "Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy, i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana" (II, 62). Spośród wszystkich wymienionych tu grup to chrześcijanie uznani są za najbliższych islamowi: "Najbliżsi, przez swoją przyjaźń, tym, którzy wierzą, są ci, którzy mówią: My jesteśmy chrześcijanami" (V, 82). Zdawać by się mogło, że te wypowiedzi regulują relacje między chrześcijaństwem i islamem w sposób iście partnerski. Jednak Koran zawiera również krytykę chrześcijaństwa.
V Sura stwierdza, że choć islam przejął od chrześcijan przymierze, to jednak chrześcijanie "zapomnieli część tego, co im zostało przypomniane" (w. 14). Co więcej, Posłaniec (Mahomet) przyszedł, aby przypomnieć chrześcijanom to, co zapomnieli, lecz oni nie uwierzyli mu.
 Jednym z głównych błędów chrześcijaństwa jest twierdzenie, że "Bogiem jest Mesjasz, syn Marii" (w. 17), a więc jeden z najważniejszych punktów chrześcijańskiego wyznania wiary, mówiący o boskości Jezusa. Bóg, jeśli zechce, może jednak zniszczyć Mesjasza (tamże). Jako świadectwo tego, że chrześcijanie tkwią w błędzie, Koran przywołuje karę boską, jaka dotknęła chrześcijan (w. 18). Oddawanie czci komuś innemu niż Bóg oraz stawianie kogoś obok Boga jest grzechem (III, 64). Zresztą w tekstach, mówiących o czekającej na niewiernych (w tym przypadku chrześcijan) karze, pojawia się przede wszystkim zarzut wielobóstwa.
 Co więcej, według Koranu Jezus nie tylko nie był Bogiem, ale i nie był Synem Bożym: "Chwała niech będzie Bogu, który nie wziął sobie żadnego Syna" (XVII, 111; patrz też: XIX, 35, 92). Bóg stworzył Jezusa jak Adama "z prochu, a następnie powiedział do niego: Bądź! - i on jest" (III, 59). Zatem Jezus jest po prostu jednym ze stworzeń. Ponadto, Jezus nie zyskał, np. przez adopcję, uprzywilejowanej roli wobec reszty stworzenia.
 
Koran nie tylko zaprzecza temu, że Jezus był Synem Boga, ale także idei Boga jako ojca w odniesieniu do jego wyznawców. Twierdzenie o boskim synostwie Jezusa nie jest wg islamu tylko pomniejszym błędem, ale bardzo poważnym wypaczeniem objawienia. Chrześcijanie mówiąc o boskim synostwie Mesjasza, "naśladują słowa tych, którzy nigdy nie wierzyli" (IX, 30). Zaraz potem pojawia się życzenie: "Niech zwalczy ich Bóg" (tamże), oraz podsumowanie: "Jakże oni są przewrotni" (tamże). Nie powinno dziwić takie podejście do sprawy, skoro w Surze CXII czytamy: "Mów: On – Bóg Jeden, Bóg Wiekuisty! Nie zrodził i nie został zrodzony! Nikt Jemu nie jest równy!" Skoro Bóg jest jeden, więc, stwierdza Koran, nie ma innego, a zatem i Jezus nie może być Bogiem. "Nie ma Boga, jak tylko Bóg" (III, 62). Co więcej, Bóg nie może być zrodzony, a przecież Jezus jest synem Marii. Wynika z tego zaprzeczenie wcielenia Syna Bożego, bo skoro Jezus nie istniał przed poczęciem go, inkarnacja nie mogła mieć miejsca. Oznacza to, że transcendentny Bóg nigdy nie nawiązał takiej relacji ze stworzeniem, o jakiej mówi Pismo Święte – Słowo, które było Bogiem, nigdy nie stało się Ciałem.
 
Koran podważa również inny bardzo istotny element chrześcijańskiej wiary, jakim jest ukrzyżowanie Jezusa. IV Sura, pisząc o Żydach, stwierdza: "Powiedzieli: Zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, syna Marii, posłańca Boga – podczas gdy oni ani go nie zabili, ani go nie ukrzyżowali" (w. 157). Oczywiście, w takim wypadku nie może być też mowy o odkupieńczej śmierci Jezusa, który był po prostu prorokiem, choć zapewne jednym ze znamienitszych: "Mesjasz, Jezus, syn Marii, jest tylko posłańcem Boga" (IV, 171). To z kolei sprawia, że i koraniczna nauka o zbawieniu zdecydowanie różni się od biblijnej. Skoro nie ma odkupienia grzechów na krzyżu, to musi być inny sposób zadośćuczynienia za nie. Sura XLVII sugeruje, że Bóg zgładzi złe uczynki wiernych ze względu na ich dobre dzieła (w. 2).
 
Jako "Słowo pochodzące od Niego (Boga)" (III, 45) Jezus miał za zadanie nauczyć lud Boga Księgi i mądrości, Tory i Ewangelii" (w. 48). Zmodyfikował też część przepisów Tory: "Przychodzę potwierdzić prawdziwość tego, co było przede mną w Torze, i aby uczynić dla was dozwolonym część tego, co wam było zakazane" (w. 50).
 
Według Koranu błędy chrześcijan są tym gorsze, że nie wynikają z niewiedzy, ale są świadomym sfałszowaniem prawdy: "Dlaczego ubieracie prawdę w fałsz i zasłaniacie prawdę, a przecież wy wiecie" (III, 71). Zdaje się więc, że chrześcijanie błądzą, gdyż odrzucili objawienie przekazane im przez Jezusa – stali się mu niewierni, co tłumaczy, dlaczego Koran może uznawać Jezusa za proroka jednocześnie potępiając chrześcijan za odstępstwo od monoteizmu.
 
Głównym przedmiotem krytyki Koranu wobec chrześcijaństwa jest doktryna Boga, a w szczególności Trójca Święta: "Wierzcie w Boga i jego posłańców i nie mówcie: Trzy!" (IV, 171). Niemniej jednak zastanawiające jest, że według Koranu osobami Trójcy Świętej jest Bóg, Jezus i Maria (sic!): "I oto powiedział Bóg: O Jezusie, synu Marii, czy ty powiedziałeś ludziom: Bierzcie mnie i moją matkę za dwa bóstwa, poza Bogiem?" (V, 116). Jest to jeden z elementów krytyki chrześcijaństwa w Koranie, który każe zapytać się o jej rzetelność, a także o źródła poznania chrześcijaństwa, jakimi dysponował autor Koranu. Jeśli to był Allach, to jak mógł popełnić taką gafę, a jeśli Mohamet, to co to mówi o rzekomo boskim pochodzeniu świętej księgi islamu?!
 
Źródła informacji o chrześcijaństwie w Koranie
Polski tłumacz Koranu, J. Bielawski, z faktu zamienienia przez Koran Ducha Świętego na matkę Jezusa jako trzeciej osoby Trójcy Świętej wnioskuje, że Koran odnosi się do nauczania jakiejś chrześcijańskiej sekty, w której być może miejsce Marii było ponad miarę wyeksponowane. Najprawdopodobniej był to Kościół Abisynii, gdzie Marię otaczano nadmierną czcią. Pojawiające się w koranicznym obrazie chrześcijaństwa elementy adopcjonizmu (nauczania mówiącego o adoptowaniu Jezusa, syna Marii, przez Boga) może być echem licznych i zaciekłych sporów o naturę Chrystusa spotykanych wśród starożytnych chrześcijan.
 
O małej wiarygodności koranicznych źródeł świadczy, oprócz pomieszania osób Trójcy Świętej, przytaczany parę razy cud dokonany przez Jezusa, jakim było ożywienie glinianych ptaków, który nie występuje w żadnej nowotestamentowej księdze, choć w Koranie stanowi jedno z ważniejszych świadectw boskiego posłannictwa Jezusa.
 
Jak pisze Bielawski we wprowadzeniu do Koranu, chrześcijaństwo w Arabii miało swoje zaplecze w licznych państwach chrześcijańskich na północy i południu. Z jednej strony leżały prowincje wczesnochrześcijańskiego państwa, jakim było Biznacjum, a z drugiej Mezopotamia w znacznej mierze zamieszkana przez przyznającą się do chrześcijaństwa ludność. Należy też wspomnieć o Abisynii, graniczącej z Arabią przez Morze Czerwone. Co więcej, w latach 525-575 południowa Arabia stała się obszarem bezpośredniego panowania Abisynii.
 
To jednak nie wyjaśnia tak bardzo wypaczonej wizji chrześcijaństwa, jaką znajdujemy w Koranie. Bielawski twierdzi, że powodem takiego stanu rzeczy było to, iż praca misyjna na terenie Arabii była prowadzona przede wszystkim przez przedstawicieli heretyckich kościołów wschodnich, zwłaszcza monofizytów i nestorian.
 
Ponadto, jak sugeruje Bielawski, wśród Arabów szczególnie wielki podziw wzbudzali chrześcijańscy anachoreci i pustelnicy. Ma o tym świadczyć sam Koran: "Złożyliśmy w serca tych, którzy poszli za nim (Jezusem), łagodność i miłosierdzie, i stan zakonny, który oni wprowadzili" (LVII, 27).
 
Widzimy więc, że źródła, jakimi dysponował autor Koranu, nie były najlepszego gatunku, co każe wątpić w boskie jego pochodzenie. Czy jednak stosunek Mahometa do chrześcijaństwa byłby inny, gdyby dysponował lepszymi informacjami? Można wątpić, gdyż głównym zarzutem, jaki kieruje pod adresem chrześcijan, jest zrównanie Jezusa z Bogiem.
 
Stosunek Koranu do chrześcijan
Według Koranu chrześcijanie świadomie fałszują prawdę o Bogu i Jezusie (III, 71). Sura V wprost nazywa chrześcijan niewiernymi (w. 72). Dalej grozi dotkliwą karą tym, którzy nie porzucą twierdzenia o boskości Jezusa (w. 73). Choć wobec zarzutu odstępstwa Żydów chrześcijanie i tak wypadają nie najgorzej (w. 82).
 
Niemniej jednak w ostatecznym rozrachunku również chrześcijanie zaliczeni są w poczet niewiernych, których przeznaczeniem jest Gehenna. Wynika to choćby z Sury XVIII, w której czytamy: "Chwała niech będzie Bogu, który zesłał Księgę swojemu słudze i nie uczynił w niej żadnej krzywizny!" (w. 1). Ta księga, którą jest Koran, została dana m.in. po to, by "ostrzegała tych, którzy mówią: Bóg wziął sobie syna" (w. 4). Jest to wyraźne potępienie "kłamstwa" (w. 5) głoszonego przez chrześcijan, którzy twierdzą, że również Jezus i Maria (według Koranu) są Bogami. Potem pada najsroższe w Islamie oskarżenie: "Ci ludzie wzięli sobie bogów poza Nim" (w. 15), które prowadzi do wezwania: "Kiedy oddzielicie się od nich i od tego, co oni czczą poza Bogiem, schrońcie się do groty" (w. 16). Pod koniec tej Sury znajdujemy stwierdzenie, że dla niewiernych Bóg przygotował Gehennę (ww. 100, 102). Ostatni wiersz Sury, to polecenie dane Mohametowi, by ogłosił: "Zostało mi objawione, że Bóg wasz jest Bogiem jedynym. Przeto kto się spodziewa spotkać swego Pana, niech pełni pobożne dzieła i niech nie dodaje żadnego współtowarzysza, kiedy oddaje cześć swojemu Panu" (w. 110).
 
Wnioski
Po lekturze Koranu trzeba przyznać, że na pierwszy rzut oka zachodzi pewne podobieństwo między nauczaniem tej księgi a nauczaniem Pisma Świętego. Jest to m.in. monoteizm i wiara w Dzień Sądu. Nie można jednak przeoczyć tego, na co sam Koran bardzo jednoznacznie wskazuje, a mianowicie odmiennego rozumienia istoty Boga, a w szczególności bóstwa Jezusa oraz jego wcielenia i odkupieńczej śmierci na krzyżu. Co dla chrześcijan stanowi fundament wiary, to dla muzułmanów stanowi kamień obrazy. Monoteizm Koranu nie jest tożsamy z monoteizmem Biblii. Również droga zbawienia przedstawiona jest w tych dwu księgach w odmienny sposób. Czy można zatem liczyć na syntezę islamu i chrześcijaństwa? Zdaje się, że zachodzi między nimi zbyt wiele istotnych różnic. Są po prostu niekompatybilne. A poza tym, jak traktować religię, której święta księga popełnia taki kardynalny błąd, jak zaliczenie w poczet Trójcy Świętej Marii, matki Jezusa, w miejsce Ducha Świętego? Jeśli więc islam jest fałszywą religią, to utożsamienie Jahwe z Allachem zapewne nie jest zbyt rozsądnym pociągnięciem.
Bogumił Jarmulak http://www.reformacja.pl/index.php?link=/pl/rwp/archiwalnenumery/nr_2_2004/1274.html
 
Podsumowanie....jak islam ocenia chrześcijaństwo i judaizm ?
Koran jest uznawany przez muzułmanów za główną i ostateczną wykładnię wiary i "drogowskaz" zapewniający w życiu pozagrobowym wstęp do Raju. Jest wyznacznikiem ostatecznym postępowania każdego prawowiernego w jego "drodze przez życie". według muzułmanów Tora i Biblia została objawiona ludziom przez Allaha (Jehowę bo przecież chodzi o tego samego Boga choć pod inną nazwą) jednak na skutek różnych przyczyn "słowo boże" zostało wypaczone. Przyczyny te to świadoma manipulacja, błędy wynikłe z tłumaczeń na języki obce i przepisywań (niezamierzone). Również zła interpretacja i wola przy wyborze tzw. apokryfów na pisma natchnione i włączenie niewłaściwych do kanonu. Ponadto żadna z ewangelii nie jest oryginalnym zapisem z życia Jezusa, a więc jest wtórna i zafałszowana "pierwiastkiem ludzkim". Chrześcijanie twierdzą, że Biblia jest przekazem wiernym co też nie jest prawdą, gdyż formułowana była później na Soborze w Nicei .Codex Sinaiticus, oraz Codex Vaticanus w IV w.Codex Alexandrius nawet w V w. W rezultacie Soboru w Nicei zniszczono ponad 300 relacji z życia Jezusa z których część była podobno bezpośrednia ! 
Według muzułmanów KrK zrobił wszystko aby zmienić i wypaczyć zapisy czterech ewangelii uznanych za kanoniczne tak by były one zgodne z wykładnią wiary storzoną przez tzw."ojców kościoła". Ponoć nawet została wstrzymana (a dokumenty utajnione) publikacja niektórych rękopisów znad m.Martwego niezgodnych z wykładnią nicejską.  KrK opiera wiarę na grzechu pierworodnym, odkupieniu , boskości Jezusa i Pojęciu Trójcy które nie mają żadnego uzasadnienia w Biblii przez ten sam KrK uznanej za świetą. Tym samym KrK przyznaje się do "nadinterpretowania słowa bożego. Przy czym "świetość" nadał sobie sam co kłóci się już nie tylko z samą Biblią, ale i ze zdrowym rozsądkiem Kolejnym dowodem na fałszywość wiary katolickiej jest uznawanie Starego Testamentu (w tym ks.Mojżeszowych) za prawdziwe z jednoczesnym odrzuceniem samej wiary żydowskiej . Największe jednak kontrowersje bedące punktem wyjścia za odrzuceniem wiary rzymskokatolickiej przez muzułmanów jest samo pojęcie Trójcy jako tworu "sztucznie wydumanego" sprzecznego ze Starym Testamentem czyli źródłem samej wiary w Jehowę.
W Ew.Mateusza 8.25-27 jest mowa o spaniu Jezusa w łodzi co dowodzi jego człowieczej natury. Dalej jednak się budzi i uspokaja wzmagającą się burzę co świadczy o jego boskości.
Jest to jednak sprzeczne z kanonem rozdzielności pierwiastków boskich od ludzkich.
Wiadomo że Jezus się modlił wiec do kogo ?...do siebie ? Jeżeli jednak jak usiłują twierdzić niektórzy chrześcijanie stal się Bogiem dopiero po śmierci nie mógł czynić cudów. Skoro jednak wszystkie trzy wiary uznają Stary Testament to przecież Mojżesz ter rozdzielił wody morza Czerwonego. Tak rozumując można założyć, ze Bóg jest w stanie udzielić mocy sprawczej człowiekowi jeżeli zechce. W takim razie rodzi się pytanie skąd wiemy że Jezus był Bogiem ?
Przecież sam ani razu tego nie twierdził. Nazywał się co prawda synem bożym, ale i resztę ludzi też tak nazywał. Mówił o Jehowie "ojciec", ale i nam nakazał nazywać Go ojcem. I tylko jego... dodam. Wygląda na to, że nazywanie ojca biologicznego "Ojcem" jest już w myśl chrześcijaństwa grzechem. I tak by można mnożyć argumenty i islamistów odnośnie chrześcijaństwa niewiele to jednak zmieni w obrazie całości, a islamu w szczególności.
Stary Testament wyraźnie nakazuje "jest jeden Bóg", co zrobiło chrześcijaństwo ?
Powiedziało ...tak, ale w trzech osobach. To tak jak ja bym oświadczył - mam jeden dom, ale w trzech różnych miejscach. Ekwilibrystyka słowna i tyle. I najlepiej uczynić z tego tajemnicę wiary by nikt nie dochodził sensu takiego sformułowania. Tym bardziej, że Trójca to pojęcie o kilkaset lat późniejsze i wydumane na Soborze, nie mające nic wspólnego ze Starym i Nowym testamentem. A co Koran mówi na temat takiej ingerencji ?
"Oni wzięli swoich uczonych w piśmie (mnichów, księży) za panów, choć On (Bóg) nakazał
w Dekalogu-jam jest tylko twój Bóg."
W domyśle....oni (znaczy chrześcijanie) nie czczą Boga !...oni wielbią jedynie swój kościół choć jest miejscem rozpusty, rozpasania i zbrodni.
 

Mekka
Kalendarz muzułmański:
Kalendarz Muzułmański oparty jest na podstawie księżycowych miesięcy, mający 29 lub 30 dni (na podstawie ujrzenia nowiu księżyca). Początkiem jego jest rok w którym Hidźrah (migracja) została dokona przez muzułmanów z Mekki do Medyny.
      ------------
Przedstawione poniżej są ważne daty dla wszystkich Muzułmanów. Podane są także zwyczaje wielu Muzułmanów na świecie, którzy wytyczyli poszczególne daty z historii Islamu jako dni świąteczne, dni celebracji i czci.
 
1.Styczeń - (Muharram)
> Dnia 9 i 10 lub 10 i 11 - S U N N A H - Post zalecany
> Dnia 10 - I N N O W A C J A - Składanie ofiary tego dnia.
2.Luty - (Safar)
>
Dnia 6 - I N N O W A C J A
Składanie ofiary tego dnia.
3.Marzec-(Rabi' al-Aûûal)
> Dnia 12 - I N N O W A C J A
Obchodzenie dnia urodzin Proroka Muhammada.
4.Kwiecień-(Rabi' ath-Thaani / al-Aakhir)
bez szczególnych obowiązków
5.Maj -(Dziumaada al-Uulaa)
bez szczególnych obowiązków.
6.Czerwiec-(Dziumaada ath-Thaaniyah / al-Aakhirah)
bez szczególnych obowiązków

7.Lipiec- Radziab
> Dnia 1 do 30 - I N N O W A C J A
Wzmożone oddawanie czci tylko dla tego że jest to miesiąc Radziab
> Dnia 26 - I N N O W A C J A
Świętowanie podróży nocnej (Miradź) Proroka Muhammada z al-Quds (Jerozolimy), i stamtąd do nieba
> Dnia 27 - I N N O W A C J A
Składanie ofiary tego dnia, następnie spędzanie nocy na dobrowolnej modlitwie.

8.Sierpień-(Sza'baan)
>
Dnia 15 - I N N O W A C J A
Post podczas dnia Dnia oraz spędzenie nocy na dobrowolnej modlitwie (tak zwana "szabbi baraat")
9.Wrzesień-(Ramadhaan)
> Dnia 1 do 30 - F A R D H / W A A J I B (obowiązkowe) Post
> Dnia 1 do 30 - S U N N A H
'Umrah zalecana jednokrotnie, któregokolwiek Dnia
> Dnia 17 (Bitwa Badr) - I N N O W A C J A
Zbieranie się w Meczecie w nocy aby recytować Surah Yaasiin
> Dnia 27 - I N N O W A C J A
Świętowanie nocy w oczekiwaniu Laylatul-Qadr (Noc Mocy)
10.Październik-(Shaûûaal)
> Dnia 1 - F A R D H / W A A J I B
al-Fitr (święto po zakończeniu Ramadanu)
> Dnia 2 do 30 - S U N N A H
Post zalecany przez którekolwiek sześć Dni
> Dnia 15 - I N N O W A C J A
Składanie ofiary tego dnia
11.Listopad- (Dhul-Qi'dah)
bez szczególnych obowiazków
12.Grudzień- (Dhul-Hijjah)
> Dnia 1 do 9 - S U N N A H
Post zalecany
> Dnia 10 - F A R D H / W A A J I B
`Id al-Adhhaa (święto ofiarowania)
Dla osób które robią Hadź:
> Dnia 8 do 13 - F A R D H / W A A J I B (obowiązkowe, raz w życiu)
Odprawianie rytuałów Hadź
Seks w Raju:
Nawet tacy ortodoksyjni teologowie islamscy jak al Ghazali (zm. 1111 n.e.) i Al-Ash'ari (zm. 935 n.e.) przyznawali, że w Raju dostępne będą przyjemności cielesne. Komentator koraniczny, Al-Suyuti
(zm. 1505), napisał: "Za każdym razem śpiąc z hurysą
odnajdujemy jej dziewictwo. Poza tym penis Wybranego nigdy nie mięknie. Erekcja jest wieczna.
I nawet gdybyś chciał zrobić to samo na ziemi,
to byłbyś na to za słaby.
Każdy Wybrany [tzn muzułmanin] ożeni się z 70 hurysami, poza kobietami ożenionymi na ziemi, i wszystkie będą miały smakowite waginy".
Dziewice w Koranie
Yusuf Ali (muzułmanin) przetłumaczył arabskie słowo "Abkarun" jako dziewice. Tak samo uczynili
Marmaduke Pickthall, NJ Dawood, M.H. Shakir oraz team Hilali & Khan (wszyscy muzułmanie). Słowo
"hur" (hurysy) pojawia się w Koranie czterokrotnie i zwyczajowo tłumaczone jest jako "dziewice z
czarnymi oczyma". Mimo to zdarzają się nieliczni muzułmanie, którzy utrzymują, że nie chodzi o
dziewice tylko o anioły.
Nie jest to prawdą, bo o tym, że chodzi o dziewice świadczy także kontekst Koranu. Koran 55:72-74 "Hurysy strzeżone w namiotach... Nie dotknął ich
przed nimi ani żaden człowiek, ani dżin".
Koran 56:22-24
"Będą tam hurysy o wielkich oczach, podobne do
perły ukrytej - w nagrodę za to, co czynili".
I Koran 56:35-38 "Zaprawdę, stworzyliśmy je w
sposób doskonały i uczyniliśmy je dziewicami, kochającymi, jednakowego wieku - dla tych po prawicy" (tłum. Bielawskiego).

Liczba dziewic
Koran nie podaje dokładnej liczby dziewic, jednak
czyni to tradycja islamska, a dokładniej hadis odnotowany przez imama at-Tirmidhi (zm. 892 n.e.)
w "Book of Sunan" (vol IV, rozdziały "The Features of Heaven as described by the Messenger of Allah" i 21 "Do tego hadisu odwołuje się także Ibn Kathir,
w swoim tafsirze (komentarzu koranicznym) do sury 55, ajatu 72:

"Zostało wspomniane przez Daraj Ibn Abi Hatim,
że Abu al-Haytham 'Adullah Ibn Wahb opowiedział od Abu Sa'id al-Khudri, który słyszał Proroka Muhammada
mówiącego "Najmniejsza nagroda dla ludzi w Raju
jest miejscem, gdzie znajduje się 80.000 służących,
 oraz 72 żony, nad którymi jest gmach udekorowany perłami, akwamarynem, rubinami, i jest tak duży jak
od al-Jabiyyah do Sana".

Czy 72 dziewice dostępne są tylko dla męczenników?
Nie. Owe panie (po 72 na osobę) usługują wszystkim którym udało się wejść do Raju, jednak męczeństwo jest najszybszą, ekspresową drogą żeby tam się dostać.
Męczeństwo jako najszybsza metoda na
dostanie 72 dziewic

Koran 2:207 Spośród ludzi jest taki, który sprzedaje swoje życie, poszukując zadowolenia Boga. A Bóg
jest dobrotliwy dla Swoich poddanych.
Koran 9:111 Zaprawdę, Bóg kupił u wiernych ich
życie
i ich majątki, w zamian za co otrzymają Ogród. Oni walczą na drodze Boga i zabijają, i są zabijani.
Prorok Muhammad powiedział "Ktokolwiek wejdzie do Raju nie będzie chciał wrócić do tego świata, nawet jeśli wszystko zostanie mu zaoferowane.  . (Sahih Bukhari 4, 52, 54). Święty Prorok powiedział "Istnieje dobroć ponad wszystkie dobrocie dopiero wtedy,
kiedy wierząca osoba zostaje zabita na drodze Allaha, Wszechmocnego i Chwalebnego, i nie ma większej dobroci ponad to" Bihar-ul-Anwar (vol10,str.100).

 

Jezus w Islamie
Muzułmanie wielce szanują Jezusa oraz oczekują jego powtórnego przyjścia.
Uważają go za jednego z najważniejszych wysłanników Boga. Muzułmanin nigdy nie wypowie imienia "Jezus" bez dodania: "pokój niech bedzie z Nim".
Koran potwierdza jego cudowne narodziny (w rozdziale o nazwie "Maryja"), a Marię uważa za niepokalaną Dziewicę.
Koran tak opisuje Zwiastowanie:

"I oto powiedzieli aniołowie: 'O Mario! Zaprawdę, Bóg wybrał ciebie i uczynił cię czystą, i wybrał ciebie ponad kobietami światów. O Mario! Bóg zwiastuje ci radosną wieść o Słowie pochodzącym od Niego, którego imię Mesjasz, Jezus, syn Marii. On będzie wspaniały na tym świecie i w życiu ostatecznym i będzie jednym z przybliżonych. I będzie przemawiał do ludzi już w kołysce, a także jako mąż dojrzały; i będzie wśród sprawiedliwych.' Ona powiedziała: 'O Panie mój! Jakże będę miała syna, skoro nie dotknął mnie żaden mężczyzna?' Powiedział: 'Tak będzie! Bóg stwarza to, co chce ! Kiedy On decyduje o istnieniu jakiejś rzeczy, to tylko mówi: 'Bądź!' - i to staje się."
(Koran 3: 42, 45-47)

"Jezus przyszedł na świat dzięki tej samej mocy, która stworzyła Adama: Zaprawdę, Jezus jest u Boga jak Adam: On stworzył go z prochu, a następnie powiedział do niego: 'Bądź!' - i on jest."
(Koran 3:59)

Ani Muhammad, ani Jezus nie przyszli by zmienić wiarę w Jednego Boga, głoszoną przez wcześniejszych proroków, lecz by ją potwierdzić i odnowić. W Koranie objawione zostało, że Jezus powiedział:

"...Ja przychodzę potwierdzić prawdziwość tego, co było przede mną w Torze, i aby uczynić dla was dozwolonym część tego, co wam było zakazane. Przyszedłem do was ze znakiem pochodzącym od waszego Pana. Bójcie sie Boga i słuchajcie mnie!"
(Koran, 3:50

Ubada przekazał że Prorok Muhammad rzekł:
"Ten, kto zaświadczy że wszelka cześć i chwała należna jest jedynie Bogu Jedynemu, który nie ma sobie podobnych, i że Muhammad jest Jego sługą i wysłannikiem, że Jezus jest sługą Boga i Jego wysłannikiem, oraz Jego słowem którym obdarzył Mariję oraz Duchem przez Niego stworzonym, że Raj jest prawdziwy, i Piekło że jest prawdziwe, Allah przyjmie go do Raju z uczynkami których dokonał, nawet jeżeli było ich niewiele." (Sahih al-Buchari, 4:644)

Strony dotyczące islamu z których m.in. korzystałem przy budowie strony:
http://www.islamicity.com/
http://www.reformacja.pl/index.php?link=/pl/rwp/archiwalnenumery/nr_2_2004/1274.html
http://www.religioustolerance.org/islam.htm
http://www.islam.com/

Zalecenia:
Przez cały rok
> Każdego  poniedziałku i czwartku - Post zalecany
> Dnia 13, 14 i 15 każdego miesiąca - Post zalecany
> Co drugi dzień każdego miesiąca - Post dozwolony (tak zwany post Proroka Dawida ('alayhis-salaam))

 

Chrześcijaństwo
I
Chrześcijaństwo
II
Egipt Polska do X w. Mitraizm Rośliny trujące Statystyka KrK Strona pryw Afryka  Humor "Diabelska strona"

 

 

   http://www.dabrowski.ddl2.pl